Uppsägning vid timanställning

FRÅGA
Jag är Tim anställd med ett muntligt avtal, vad har jag för rättigheter när det gäller uppsägning? Jag har blivit uppsagd pga covid -19
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När man är "timanställd" är det en form av allmän visstidanställning som egentligen inte är en lagstadgad anställningsform. Detta innebär att varje inbokat arbetspass i praktiken räknas som ett separat anställningstillfälle där du som timanställd har haft möjlighet att tacka ja eller nej till erbjudanden om jobb. Samma villkor gäller för arbetsgivaren som kan erbjuda dig jobb när det finns något tillgängligt, men har ingen skyldighet att göra det.

Eftersom timanställning inte har något stöd i lag finns det tyvärr inga lagstadgade rättigheter vad gäller uppsägning, utan villkoren framgår av ditt anställningsavtal. Se därför om det finns några speciella villkor gällande uppsägning och uppsägningstid i anställningsavtalet.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91260)