Uppsägning vid tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Jag har en fråga gällande uppsägningstid vid visstidsanställning. Min vän jobbar i en butik som vikarie tills den ordinarie personalen är åter i tjänst. Han undrar nu vilken uppsägningstid han har. Enligt anställningsavtalet så regleras uppsägningstiden efter kollektivavtalet och företaget är anslutet till handels. Jag har läst lite olika saker om uppsägning vid visstidsanställningar, vissa säger att arbetstagaren kan säga upp sig utan särskilda skäl med en månads uppsägningstids, andra säger att under visstidsanställningar så kan anställningen avbrytas de 6 första månaderna efter anställningsdagen med en månads ömsesidig uppsägningstid och att ingen saklig grund för avslut krävs. Jag har även läst att det i vissa fall inte är möjligt att säga upp en visstidsanställning pga att anställningen redan har ett slutdatum. Vilket av dessa alternativ stämmer? Jag tolkar det som att min vän har möjlighet att säga upp sig, hans avtal är formulerat på följande sätt: "Personen är vikarie för en viss person, fr.o.m. XX-XXXX, dock längst t.o.m. XX-XXXX." Eftersom formuleringen är på just det sättet tolkar jag det som anställningen är uppsägningsbar. Stämmer detta? Så frågorna som återstår är:* Hur lång uppsägningstid är det rimligt att min vän har?* Skulle min väns arbetsgivare kunna tvinga / hålla kvar min vän på arbetsplatsen trots att han vill säga upp sig?* Vad är det mest troliga och rimliga som händer om min vän säger upp sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Jag tolkar det du skriver som att din vän har en tidsbegränsad anställning som är avsedd att upphöra när den ordinarie personalen kommer tillbaka. För denna typ av anställningar saknas det en bestämd uppsägningstid i lag, men huvudregeln brukar vara att anställningen inte går att avbryta i förväg. Det betyder alltså att din vän skulle behöva arbeta tills anställningen upphör enligt avtalet.


Det är dock möjligt att göra undantag och detta sker ofta genom kollektivavtal. Du nämner att det i din väns arbetsavtal står att just uppsägning regleras av ett kollektivavtal med Handels. Jag skulle därför rekommendera din vän att be att få ut det kollektivavtal som gäller på platsen för att kunna se vad som gäller. Jag vet inte vilken sorts butik din vän arbetar i, men jag skulle gissa att det kanske är butiksavtalet som gäller (här.) Jag kommer därför utgå från detta i mitt svar.


Jag citerar följande ur kollektivavtalet gällande tidsbegränsad anställning:
"Part som önskar avbryta en tidsbegränsad anställning före den tid som bestämts vid anställningstillfället, ska lämna besked minst 14 dagar i förväg. Arbetsgivares rätt att avbryta en tidsbegränsad anställning enbart genom att lämna besked 14 dagar i förväg gäller inte efter det att tre månader förflutit från det att den tidsbegränsade anställningen påbörjades."


Du kan hitta det ovanstående på sida 8 i pdf:en jag länkade.


På dina frågor skulle jag därför svara följande:

*Det är rimligt att din vän har så lång uppsägningstid som det står i kollektivavtalet. Om det är det kollektivavtal som jag länkat ovan har din vän 14 dagars uppsägningstid.Din väns arbetsgivare kan inte tvinga din vän att arbeta eller stanna efter att uppsägningstiden har gått ut. Om din vän inte arbetar under uppsägningstiden är det dock möjligt att det kan påverka honom negativt. Detta borde framgå av det kollektivavtal som gäller för hans anställning. Enligt det kollektivavtal jag länkat ovan skulle han i sådana fall inte ha rätt till innestående lön och semesterersättning. Arbetsgivaren får alltså hålla inne lönen för de dagar han inte arbetar (står på sida 8.)*Det mest troliga och rimliga om din vän säger upp sig är att det som står i kollektivavtalet som gäller på hans arbetsplats kommer gälla.


Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor. Återigen skulle jag rekommendera att din vän begär ut en kopia på det kollektivavtalet som gäller för att få ett säkert svar på vad som gäller. Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar.


Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1308)
2019-07-19 Vad gäller vid uppsägning vid timanställning?
2019-07-19 Lön under uppsägningstid
2019-07-19 Uppsägning utan saklig grund
2019-07-19 Kan min arbetsgivare avskeda mig för att jag olovligen gav rabatt?

Alla besvarade frågor (71226)