Uppsägning vid sjukskrivning

FRÅGA
Jag blev sjukskriven på grund av magsår på min arbetsplats och när min arbetsgivare ringde upp mig för att be om mitt läkarintyg så sa hon även att jag skulle lämna mina arbetstillhörigheter samma dag. Jag frågade då om jag var uppsagd och hon sa "ja det blir bäst såhär". Jag står nu helt utan arbete och mitt avtal löpte ut den 31/12. Får en arbetsgivare göra såhär? Kan jag kräva skadestånd?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Nej, i det här fallet är det sannolikt så att inte uppsägningen inte är giltig. En arbetsgivare får endast säga upp en arbetstagare om saklig grund föreligger. Sjukdom anses normalt inte vara saklig grund för uppsägningen, förutsatt att arbetstagaren kan antas tillfriskna i framtiden. En arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar och är skyldig att medverka till att arbetstagaren tillfrisknar. Vidare torde magsår vara en sådan sjukdom där prognosen för tillfrisknande är god och därmed saknas saklig grund för arbetsgivaren att säga upp dig som arbetstagare. 7 § lagen om anställningsskydd (LAS)

Om du kontaktar din eventuella arbetstagarorganisation eller en kunnig arbetsrättsjurist kan de hjälpa dig att förklara uppsägningen ogiltig. Dvs. du får behålla ditt arbete eftersom saklig grund för uppsägningen saknats. 34 § 1 st LAS Om din arbetsgivare vägrar acceptera detta har du rätt till relativt hög ersättning beroende på hur länge du har varit anställd. Se 39 § LAS

Din arbetsgivare kan behöva betala dels allmänt skadestånd för den kränkning som uppsägningen inneburit för dig. Dels kan arbetsgivaren även behöva betala ekonomiskt skadestånd för de ekonomiska skador du drabbas av tillföljd av uppsägningen. 38 § LAS

Ifall du är medlem i en arbetstagarorganisation kan även dessa få ersättning för att arbetsgivaren inte har överlagt med dem innan din uppsägning skedde. Se mer om detta i medbestämmandelagen

Det är mycket viktigt att du agerar snabbt om du väljer att gå vidare i det här fallet. Utgångspunkten är att du måste meddela arbetsgivaren inom 2 veckor om du vill yrka på att ogiltigförklara uppsägningen. Eftersom det verkar som att du inte fått något skriftligt besked, har du dock möjlighet att avvakta i en månad med att meddela arbetsgivaren. Skadeståndsanspråk måste meddelas inom 4 månader. 40–41 LAS

Hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1924)
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?
2022-01-23 Uppsägningstid vid provanställning
2022-01-22 Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?

Alla besvarade frågor (98613)