Uppsägning vid sjukdom och anpassningskyldigheter för arbetsgivaren

FRÅGA
Hej,Jag är arbetsgivare på en redovisningsbyrå. Vi har en anställd som varit sjukskriven pga gammal skada. Hon är alltid sen med sina läkarintyg och vi får be om dessa. Den senaste kom hon in med 13 jan och den var bakdaterad till att gälla från 5 januari.I den har läkaren skrivit att hon kan arbeta om hon kan begränsa förflyttningar och mestadels arbeta vid skrivbord. I vårt arbete kan vi ordna det enkelt till henne. Vi har pratat med henne om detta, lovat att vi kan ställa skrivare vid hennes bord, då slipper hon förflytta sig. Men hon vill inte komma och arbeta...Kan det här vara grund till olovlig frånvaro och uppsägning från vår sida?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Sjukdom är i sig ingen grund för uppsägning. Att en arbetstagare är sjuk skall, precis som ni gjort, leda till åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren. Går det så långt att arbetstagaren inte längre kan utföra någon form av arbete av nytta kan det leda till grund för uppsägning. Det skall dock istället finnas en möjlighet för henne att få sjukbidrag eller förtidspension. Detta verkar dock inte vara aktuellt i er situation.

De åtgärder man pratar om brukar kallas för arbetsgivarens rehabilitering och anpassningsskyldighet. Utför ni anpassningsmöjligheter men arbetstagaren själv är ovillig att medverka utan giltiga skäl anses ni ha uppfyllt er skyldighet och arbetstagaren kan inte längre göra några anspråk på att få behålla sin anställning hos er.

Vill ni säga upp den anställde pga dessa skäl så är det uppsägning med personliga skäl som grund. För att göra detta ordentligt skall bör ni följa vissa ordningsregler i antingen Lagen om anställningsskydd eller det eventuella kollektivavtal ni är bundna vid för att inte riskera att få problem efter uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig, och ges till den anställde minst två veckor innan själva uppsägningen. Är hon fackligt ansluten skall ni även meddela detta förbund. Det är även viktigt att ni anger hur den anställde skall gå till väga om hon skulle vilja ogiltigförklara uppsägning eller yrka på skadestånd, en så kallad besvärshänvisning.

Jag vill understryka vikten av att följa ordningsregler i LAS eller kollektivavtal. Utifrån de omständigheter du givit mig kan det absolut finnas grund för uppsägning men preskriptionstider, för hur länge man kan ogiltigförklara och kräva skadestånd, förlängs om man inte följer dem. Detta skulle kunna kosta er mycket pengar om den anställde motsätter sig uppsägningen.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll