FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 23/12/2015

Uppsägning vid säsongsarbete

Hejsan!

Har precis börjat på ett säsongsjobb men känner redan nu att det inte är något för mig och vill därför sluta. Har inte fått något anställningsavtal att skriva på så undrar om det finns några rättigheter från min sida eller om jag kan välja att sluta på direkten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser om anställningar hittar du i lagen om anställningsskydd, LAS.


Anställningsavtalet

Anställningsavtal kan i Sverige ingås formlöst vilket innebär att även ett muntligt avtal är bindande för parterna. Det som gör avtalet bindande är att någon av parterna har kommit med att anbud och den andra parten har accepterat detta anbud, 1§ AvtL. Trots att du inte har skrivit på ett anställningsavtal har du alltså antagligen ingått ett bindande anställningsavtal.

Ett avtal om säsongsarbete är en form av tidsbegränsad anställning, 5§ LAS. För tidsbegränsade anställningar gäller att anställningen upphör vid anställningstidens slut eller då arbetet är slutfört, 4§ 2st LAS. Detta innebär att anställningen gäller under den avtalade tiden och att inte någon uppsägningstid gäller. Dock finns ett undantag till detta vilket är att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att tidsbegränsad anställning ska kunna upphöra i förtid, till exempel genom att ange att anställningen gäller ”tillsvidare, dock längst t.o.m. ... Då du har ett muntligt anställningsavtal beror det alltså på vad ni muntligen har kommit överens om ifall du kan säga upp anställningsavtalet i förtid eller inte. I fall ni inte har kommit överens om något gäller att du är bunden av anställningen tills anställningstidens slut.


Uppsägningstid

Om ni har kommit överens om att anställningsavtalet ska kunna sägas upp i förtid gäller uppsägningstid enligt anställningsavtalet. Finns inte någon angiven uppsägningstid i anställningsavtalet gäller den uppsägningstid som finns i eventuellt kollektivavtal och om inte heller detta anger någon uppsägningstid gäller enligt lag en månad, 11§ LAS.


Sammanfattning och rekommendation

Om du har rätt att avsluta anställningen i förtid beror alltså på vad som är avtalat mellan dig och din arbetsgivare, ifall ni inte har avtalat om detta gäller enligt huvudregeln att anställningen gäller hela den avtalade tiden. Om ni inte har avtalat om detta är mitt råd att prata med arbetsgivaren och förklara situationen och försöka att tillsammans hitta en gemensam lösning.

Om du vill ha ytterligare hjälp med din fråga är du välkommen att kontakta vår telefontjänst på telefonnummer 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lisa AnderssonRådgivare