Uppsägning vid provanställning

FRÅGA
Hej!Jag har skrivit under ett anställningsavtal hos en myndighet med 6 månaders provanställning som ska börja den 14:e augusti. Men nu kan jag stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare och vill inte börja på nya jobbet.Kan jag uppsäga mig utan att ens dyka upp där?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna kring avslutande av provanställning redogörs i lagen om anställningsskydd (LAS).

I frågan om hur och när en provanställning kan avbrytas beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen gäller reglerna i LAS. Om det däremot finns kollektivavtal på arbetsplatsen har bestämmelserna i detta avtal företräde.

Enligt LAS har man som arbetstagare rätt att avbryta provanställningen i förtid vilket kan göras utan uppsägningstid. Denna bestämmelse är gällande under förutsättning att du och din arbetsgivare inte har avtalat om någonting annat. Om det däremot finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar det föreligga en uppsägningstid. Både i det fall din arbetsgivare säger upp dig och i det fall du som arbetstagare säger upp dig. Uppsägningstiden varierar beroende på vilket kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Jag rekommenderar dig därför att se över ditt anställningsavtal för att ta reda på om det överhuvudtaget finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen och i sådant fall vilket. Därefter kan du ta kontakt med din arbetsgivare om din uppsägning.

Hoppas att du fått svar på din fråga,

Ha en bra dag!

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?