Uppsägning vid påhittad konkurs

FRÅGA
Får ett företag ljuga om konkurs för att kunna avskeda alla anställda och inte ge mer information än att en konkursförvaltare kommer kontakta en?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Grunder för avsked
Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Eftersom frågan handlar om ifall ett företag får ljuga om konkurs för att avsluta anställningar och det inte framgår om arbetstagaren har agerat på ett visst sätt så får vi istället titta på vad som krävs för att kunna säga upp en arbetstagare.

Grunder för uppsägning
En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad (7 § LAS). Man brukar skilja på uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl, i frågan aktualiseras det förstnämnda då uppsägningarna är kopplade till en påstådd konkurs.

Slutsats
Du skriver att konkursen är påhittad. Detta innebär att arbetsbristen som uppsägningarna grundas på inte finns. Att uppge arbetsbrist som en falsk grund för uppsägning betraktas som en osaklig grund för uppsägning.

Om du tycker att din arbetsgivares påståenden är ogrundade rekommenderar jag dig att kontakta våra jurister som med mer insyn i just din situation kan göra en bedömning av om du bör gå vidare med ärendet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72864)