Uppsägning vid arbetsbrist då arbetsgivaren anger ekonomiska skäl som anledning.

FRÅGA
HejJag har en fråga. Mina föräldrar har en tillsvidareanställning på en restaurang i Söderhammn. Nu har de blivit uppsagda för att de tagit in billigare arbetskraft från Litauen. Är detta verkligen rätt att göra så? Kan man bli uppsagd fast det inte råder arbetsbrist från en tillsvidaretjänst som sedan ersätta av billigare arbetskraft?Med vänlig hälsning Helen
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Som utgångspunkt så gäller att en uppsägning kan bero på arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägningen ska dock alltid vara sakligt grundad, enligt första stycket i 7 § LAS.

Av vad du beskriver i frågan så verkar uppsägningen vara gjord pga arbetsbrist. Arbetsbrist kan vara mer än vad det gemene språkbruket indikerar. En typiskt sakligt grundad uppsägning pga arbetsbrist är ekonomiska skäl. Alltså, en arbetsgivare kan säga upp tillsvidareanställda om ekonomiska skäl föreligger.

Vidare krävs för att uppsägningen ska vara sakligt grundad att ett upprättande av en turordningslista görs. I Den listan ska de två litauiska medborgarna medtas. (Genom EU-rätten och principen om fri rörlighet behandlas andra EU-medborgare på samma sätt som Sveriges egna medborgare när det gäller tillgång till arbete och arbetsvillkor.)

Turordningsreglerna är sist in och först ut. Detta gäller både vid uppsägningstillfället och i återanställningssituationer. Om restaurangen du skriver om inte har mer än tio anställda har arbetgivaren rätt att undanta två personer från turordningslistan plus att undanta familjemedlemar som arbetar där.

Du ska också vara uppmärksam på att situationen kan vara annorlunda om restaurangen är knuten till ett fackligt avtal. Det finns då en skyldighet från Restaurangens sida att förhandla. Är situationen sådan kontaktar du det berörda fackförbundet.

Hoppas detta har givit dig svar. Annars rekommenderar jag att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Hälsningar,

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll