Uppsägning utan skäl från arbetsgivaren

FRÅGA
Min sambo har blivit uppsagd utan anledning och chefen har nu skickat ett uppsägningspapper där det står 2 rader bla annat att enligt överenskommelse med honom har uppsägningen skett, vilket inte är sant. Han var tyvärr inte med i facket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En arbetsgivare kan inte säga upp en arbetstagare utan anledning, det måste alltid finnas saklig grund för uppsägningen (7§ lag om anställningsskydd). En arbetstagare har rätt att få veta varför denne har blivit uppsagd (9§ lag om anställningsskydd) och denna information ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det.

En uppsägning kan antingen grundas på personliga skäl eller på arbetsbrist. Om uppsägningen skett av personliga skäl får dessa skäl inte enbart vara sådana som arbetsgivaren har vetat om i mer än två månader. Om arbetsgivaren grundar uppsägningen på arbetsbrist behöver detta inte nödvändigtvis innebära att det är brist på arbetsuppgifter, om arbetsgivaren anser att det föreligger arbetsbrist så gäller det som huvudregel. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsreglerna beaktas (22§ lag om anställningsskydd).

Det krävs alltså inte något samtycke vid uppsägning av arbetstagare. Att påstå att det finns det skulle kunna vara ett sätt att försöka komma runt reglerna om uppsägningstid. Din sambo ska dock ha rätt till uppsägningstid (11§ lag om anställningsskydd).

Mitt råd till din sambo är att noga läsa igenom sitt uppsägningsbrev och se om arbetsgivaren angett om uppsägningen skett av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Om arbetsgivaren inte angett något skäl har din sambo rätt att kräva detta.

Slutligen är viktigt att notera att stora delar av lagen om anställningsskydd är semidispositiv vilket att det kan åsidosättas av kollektivavtal. Även om din sambo inte är medlem facket så berörs han med stor sannolikhet ändå av kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Oscar Lado
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Var det en provanställning eller visstidsanställning så kan det vara rätt men annars känns det fel.
2019-02-07 11:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1261)
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?
2019-05-19 Kan arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter hur som helst?
2019-05-16 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-15 Säga upp sig från vikariat i förtid

Alla besvarade frågor (69214)