Uppsägning utan saklig grund

Har arbetsgivaren rätt att säga upp en medarbetare utan anledning?

Lawline svarar

Hej!

Utgångspunkten är att en anställning ska gälla tillsvidare, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Om medarbetaren har en sådan tillsvidareanställning får arbetsgivaren endast säga upp denne om det föreligger saklig grund, 7 § 1 st. LAS. Exempel på saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl.

Om arbetsgivaren inte har någon anledning att säga upp medarbetaren så kan denne kräva skadestånd enligt 38 § LAS, uppsägningen ska även ogiltigförklaras. Om medarbetaren är medlem i en facklig organisation rekommenderar jag denne att ta kontakt med dem, så kan de hjälpa vidare.

Enligt din fråga är det svårt att ge ett mer detaljerat svar, eftersom att jag inte vet omständigheterna i detta specifika fall. Sammanfattningsvis kan emellertid sägas att arbetsgivaren behöver saklig grund för att säga upp anställda, om det saknas sådan saklig grund så kan den uppsagde yrka skadestånd från arbetsgivaren, samt få uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att säga upp anställda utan anledning.

LAS hittar du här.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000