Uppsägning utan saklig grund

Har arbetsgivaren rätt att säga upp en medarbetare utan anledning?

Lawline svarar

Hej!

Utgångspunkten är att en anställning ska gälla tillsvidare, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Om medarbetaren har en sådan tillsvidareanställning får arbetsgivaren endast säga upp denne om det föreligger saklig grund, 7 § 1 st. LAS. Exempel på saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl.

Om arbetsgivaren inte har någon anledning att säga upp medarbetaren så kan denne kräva skadestånd enligt 38 § LAS, uppsägningen ska även ogiltigförklaras. Om medarbetaren är medlem i en facklig organisation rekommenderar jag denne att ta kontakt med dem, så kan de hjälpa vidare.

Enligt din fråga är det svårt att ge ett mer detaljerat svar, eftersom att jag inte vet omständigheterna i detta specifika fall. Sammanfattningsvis kan emellertid sägas att arbetsgivaren behöver saklig grund för att säga upp anställda, om det saknas sådan saklig grund så kan den uppsagde yrka skadestånd från arbetsgivaren, samt få uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att säga upp anställda utan anledning.

LAS hittar du här.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”