Uppsägning under uppsägningstiden?

Hej!

Har en fundering vad gäller möjligheten för en arbetstagare att själv säga upp sig under löpande uppsägningstid om, i detta fall, 3 månader?

I förevarande fall har arbetstagaren, efter uppsägning från arbetsgivarens sida, funnit ett annat arbete som han har fått erbjudande om att tillträda omedelbart. Frågan som aktualiseras är alltså om nuvarande arbetsgivare kan tvinga arbetstagaren att stanna kvar under hela uppsägningstiden eller om arbetstagaren, så att säga, kan förkorta denna tid genom att själv säga upp sig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 11 § Las (https://lagen.nu/1982:80#R3) gäller för både arbetsgivare och arbetstagare en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har därutöver under vissa förutsättningar rätt till längre uppsägningstid, vilket kan variera beroende på hur länge arbetstagaren har varit anställd och om det finns ett gällande kollektivavtal eller inte. I grunden är det dock en avtalsfråga, så länge anställningsavtalet inte bryter mot lag och kollektivavtal.

Om uppsägningstiden enligt avtalet är 3 månader, är det det som gäller. Arbetsgivaren kan visserligen gå med på att låta arbetstagaren "gå", men är inte skyldig att göra det. Det går alltså inte för arbetstagaren att "säga upp sig" för att kunna sluta tidigare under uppsägningstiden. Att sluta arbeta under uppsägningstiden är ett avtalsbrott och kan innebära skadeståndsskyldighet om inte arbetsgivaren går med på det.

Vänliga hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000