Uppsägning under provanställning

Min arbetsgivare har avbrutit min provanställning utan orsak. Både jag och mina kollegor är chockade. Alltid skött mitt jobb. Inte fått några varningar eller på något sätt fått veta att detta skulle komma.

Jag vet att det är personligt men det gör det inte rätt ändå! Min chef och hans chef håller varandra om ryggen och skyddar sitt. De är medvetna om att de gjort fel och försöker nu få ett nytt möte med mig för att förklara sig.

Vad ska jag göra? Känner mig kränkt och mycket besviken och vill inte bara låta dem göra såhär utan konsekvenser.

Fler i personalen har problem med både min chef och hans chef.

Jag är inte med i facket pga tidigare dåliga erfarenheter.

Tacksam för svar och hjälp att komma vidare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst, jag beklagar att du blivit uppsagd.

Frågor om anställning och uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), se lagen här. Jag kommer att gå igenom reglerna om provanställning och uppsägning.

Provanställning

En provanställning får löpa i högst sex månader. Efter det ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning eller avslutas av antingen arbetsgivare eller arbetstagare. Vill någon av arbetstagaren eller arbetsgivaren inte att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska motparten säga till om det som senast när provanställningen går ut. Om arbetsgivare och arbetstagare inte har avtalat om något annat får provanställningen avbrytas även innan provanställningen går ut (6 §).

Uppsägning

När arbetsgivaren säger upp en arbetstagare krävs saklig grund för uppsägningen (7 §). Saklig grund för uppsägning kan sägas vara arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. Vid uppsägning av en provanställning behöver arbetsgivaren däremot inte ange några objektiva skäl. Arbetstagaren bör däremot få underrättelse om provanställningens avslutande minst två veckor i förväg (31 §).

I detta fall

Om det är så att du och din arbetsgivare inte avtalat bort möjligheten att avbryta provanställningen innan den går ut så har din arbetsgivare rätt att avbryta din provanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange någon orsak för att avbryta provanställningen. Det finns tyvärr heller ingen möjlighet till rättslig prövning av arbetsgivarens beslut att avsluta en provanställning.

Däremot så kan ett avbrytande av en provanställning prövas enligt diskrimineringsrättsliga grunder. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om uppsägningen inte går att hänföra till någon av dessa grunder finns det tyvärr inget sätt att angripa arbetsgivarens beslut.

Om du skulle behöva ytterligare rådgivning av en jurist rekommenderar jag att du bokar en tid med en av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000