Uppsägning under provanställning

FRÅGA
Hej. Jag har blivit uppsagd under min sjukskrivning, är under provanställning för fast heltids tjänst. Jag har varit sjuk länge och haft läkarintyg som jag skickar in. Jag har nu blivit uppsagd pga att det tydligen inte finns några arbetsuppgifter för mig på avdelningen där jag jobbar. Jag jobbar på Karolinska sjukhuset på Gastroavdelningen. Det går tydligt att bevisa att det finns mycket att göra då avdelningen är kraftigt underbemannad. Vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Regeln om uppsägning vid en provanställning hittar du här.

Uppsägning

Som utgångspunkt kan, så länge provanställningen inte övergått till en tillsvidareanställning, arbetsgivaren avbryta anställningen utan att i princip behöva redovisa de bakomliggande skälen. Det innebär att grunden för ett sådant avbrytande inte prövas rättsligt.

Begränsningar i uppsägningsrätten

Den enda begränsningen som finns för att avbryta en provanställning är om det föreligger diskriminering bakom beslutet. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se här.

Dina rättigheter

Arbetsgivaren ska då en organiserad arbetstagares provanställning avbryts, även meddela dennes lokala arbetstagarorganisation (facket). Dessutom finns en möjlighet för både dig som arbetstagare och ditt fack att begära överläggning med arbetsgivaren, se här. Arbetsgivaren har alltså en så kallad överläggningsskyldighet. Arbetsgivaren är vid en sådan överläggning skyldig att redovisa skälen för uppsägningen för att på så sätt informera arbetstagarsidan vidare angående uppsägningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll