FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 22/03/2015

Uppsägning under provanställning

Jag har varit provanställd på ett företag från 01-nov-2014 till 08-dec-2014.

Jag har varit 2 gånger sjuk och blivit 2 gånger försenad på ankomst till mitt jobb. Den 24-nov-2014 blivit jag uppsägd, pga. sen ankomst.

Jag fick inget varning eller liknande, men blivit direkt uppsägd.

Kan jag efter denna tid få uppsägning prövat i domstolen?

Vad kan facket göra i min sak?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Provanställning finns som anställningsform eftersom det möjliggör för arbetsgivaren att pröva hur arbetstagaren fungerar på arbetsplatsen innan arbetstagaren får en tillsvidareanställning med det höga anställningsskydd det innebär. En provanställning kan pågå i högst 6 månader och under den tiden har man i stort sett inget anställningsskydd alls. Arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren utan att ha någon grund för det och någon rättslig prövning för skälen kan inte göras.

När en provanställning avbryts i förtid ska arbetstagaren informeras om detta två veckor i förväg enligt 31§ LAS, samt att facket ska informeras. Om inte det iakttas är uppsägningen ändå giltig, men man kan kräva skadestånd för att man inte följt ordningsreglerna i LAS.

Du kan alltså inte få skälen till uppsägningen prövade i domstol så länge det är en giltig provanställning.

Matilda HellströmRådgivare