Uppsägning under pågående korttidsarbete

FRÅGA
HejFår en arbetsgivare säga upp personal under tiden då som personalen är korttidspermitterade under coronapandemin?Min arbetsgivare hävdar att man inte får säga upp personal.Korttidsarbetet reglerar väl inte det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligt att säga upp någon under korttidsarbete

Precis som du säger så påverkar inte korttidsarbete arbetsgivarens möjlighet till uppsägning. Arbetsgivaren kan alltså på samma sätt som innan korttidsarbetet säga upp anställda så länge det finns saklig grund, det vill så säga så länge det föreligger arbetsbrist eller personliga förhållanden (7 § LAS).

Rätt till stöd under uppsägningstiden

Enligt de tillfälliga undantagsreglerna (till skillnad från de ordinarie) är det möjligt för en arbetsgivare att få stöd även under uppsägningstiden om en anställd som omfattas av korttidsarbete sägs upp, se övergångsbestämmelserna i SFS 2020:207. En anställd som blir uppsagd har nämligen rätt till lön under uppsägningstiden (12 § LAS). Regeringens uppfattning är att arbetsgivaren måste betala hela lönen när en arbetsgivare blivit uppsagd, trots att korttidsarbetet fortsätter och arbetstagaren arbetar mindre. Detta finns dessutom reglerat i de flesta kollektivavtal. Det finns däremot vissa kollektivavtal som inte gör det möjligt att omfattas av korttidsarbete då uppsägningstiden börjat löpa. Det innebär att den som blivit uppsagd får återgå till sina ordinarie anställningsvillkor under uppsägningstiden. Möjligtvis är det detta din arbetsgivare syftar på.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1779)
2021-05-17 Kan jag säga upp arbetstagare för att denne vill det?
2021-05-17 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?
2021-05-15 Till vilken ålder har man rätt att arbeta?
2021-05-14 Uppsägning tidsbegränad anställning

Alla besvarade frågor (92363)