Uppsägning tillsvidareanställning

FRÅGA
Min dotter har haft en tillsvidaretjänst som bibliotekarie på en kommunal skola i ca 3 år. En annan anställd i samma förvaltning men på annan skola och stadium har blivit uppsagd p g a arbetsbrist. För ca en vecka sedan fick min dotter och hennes chef information om att den andre anställda ska få min dotters tjänst, eftersom min dotter har varit anställd kortast tid inom förvaltningen. Finns något undantag från lagen att tillämpa och vad gäller angående uppsägningsförfarande och uppsägningstid? Min dotter har påbörjat sin semester.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § andra stycket LAS). En uppsägning på grund av arbetsbrist är normalt saklig med ovanstående begränsning och enligt praxis från arbetsdomstolen godtas oftast uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist.

Vid uppsägningar som hänför sig till arbetsbrist gäller turordningsreglerna i 22 § LAS. Turordningen bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren och arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför de med kortare anställningstid.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och innehålla fullföljdshänvisningar (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress (10 § första stycket LAS). Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde (10 § andra stycket LAS). Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av två månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år (11 § LAS).

Sammanfattning
Var din dotter på semester då hon fick besked om uppsägningen anses uppsägningen ske tidigast dagen efter den då semestern upphörde. Eftersom hon har varit anställd i tre år har hon rätt till en uppsägningstid på två månader. Angående undantag så skulle det eventuellt kunna vara om det är skäligt att hon bereds annat arbete hos arbetsgivaren.

Om ni vill ha ytterligare hjälp i ärendet rekommenderar jag er att kontakta våra jurister som med mer insyn i just din dotters situation kan göra en bedömning av om ni bör gå vidare med ärendet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81800)