Uppsägning till följd av alkoholmissbruk

FRÅGA
Vad krävs för att säga upp någon för alkoholmissbruk?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 7 § lag om anställningsskydd framgår det att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Det innebär de facto att uppsägning enkom får ske såvida orsaken är arbetsbrist eller personliga skäl. Mot bakgrund av vad som har fastställts i praxis åligger det i synnerhet arbetsgivaren att vidta åtgärder som skäligen kan krävas innan det föreligger fog för för uppsägning av en person som till följd av alkoholism försummar sina arbetsåtaganden, jämför AD 1978 nr. 139 och AD 1982 nr. 133. Vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren blir i högst grad beroende av vilka resurser denne har till förfogande. Exempel på åtgärder är omplacering och tillhandahållande av behandling. Visar det sig att arbetstagaren är oemottaglig för den hjälp och det stöd som ges, är detta ett skäl att godta upphörande av anställningsförhållandet.

Det krävs sammanfattningsvis att arbetsgivaren vidtagit de åtgärder som nödgas innan det går att fastställa huruvida arbetstagaren är lämpad att kvarhålla sin tjänst. Om det visar sig att åtgärderna icke givit gynnsam effekt föreligger det fog för uppsägning.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1618)
2020-10-26 Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?
2020-10-26 Har en provanställd rätt till uppsägningslön?
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

Alla besvarade frågor (85497)