Uppsägning tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Hej! Jag har en tidsbegränsad anställning fr o m 161115 och så står det dock längst t o m* 160213. Sen längre ner står det enligt 6 c § lagom om anställningsskydd. Men jag förstår inte riktigt, hur gäller det då om jag vill säga upp mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då anställningsavtalet innehåller formuleringen “ fr.o.m. … dock längst till och med…” innebär att man skapat en möjlighet för båda parter att säga upp avtalet innan slutdatumet. Denna formulering innebär alltså att anställningen kan sägas upp och upphöra innan det datum som anges i anställningsavtalet.

Om ingen uppsägningstid anges i anställningsavtalet och de anställningsvillkor du har rätt att få senast en månad efter att du börjat arbeta enligt 6 c § lagen om anställningsskydd gäller en månads uppsägningstid.

I din situation gäller alltså att du i och med formuleringen i anställningsavtalet har möjlighet att säga upp dig och uppsägningstiden är en månad om inte annat angivits.

Dock har jag inte tagit eventuellt gällande kollektivavtal i beaktande vilket kan påverka uppsägningstiden.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll