Uppsägning tidsbegränsad anställning

Hej jag är anställd med en tidsbegränsad anställning, kan jag säga upp mig om jag verkligen inte mår bra av detta jobbet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder till oss på Lawline med din fråga,

Huvudregeln vid en tidsbegränsad anställning är att anställningen avslutas när anställningstiden löpt ut och att ingen av parterna kan säga upp anställningen om ingen uppsägningstid har avtalats - Se 4§ 2st Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

Huvudregeln är således att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förväg, dvs. att arbetstagaren förbinder sig att arbeta under den avtalade tiden och att arbetsgivaren åtar sig att ha kvar arbetstagaren under denna tid.

Frågan är dock vad som står i ditt avtal, då det finns undantag till huvudregeln.

Om det finns ett avtal mellan parterna som stadgar en möjlighet för förtida uppsägning av anställningen så ska det gälla. Det kan exempelvis vara en klausul i anställningsavtalet som säger att arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av en bestämd uppsägningstid. Normalfallet är att man på något sätt skriver in i anställningsavtalet att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en möjlighet att säga upp visstidsanställningen i förtid, ofta gäller då en uppsägningstid på en månad.

Det bör också sägas att även om det inte finns någon möjlighet för dig i ditt anställningsavtal att säga upp din tidsbegränsande anställning i förtid så har du alltid rätt att frånträda anställningen om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åtaganden mot dig, exempelvis om arbetsgivaren gör sig skyldig till misshandel eller annat brott mot dig - se 4§ 3st LAS.

Slutsats: Huvudregeln är således att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förtid, dock finns det oftast ändå en möjlighet till förtida uppsägning genom anställningsavtalet. Därför är min rekommendation till dig att läsa igenom ditt anställningsavtal för att se om du har någon sådan möjlighet.

Oavsett vad som står i ditt avtal bör du ta kontakt med din arbetsgivare och se ifall ni kan komma överens om en uppsägning, även om det kanske inte föreligger någon laglig rätt som stödjer dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”