Uppsägning politiska uttalanden

FRÅGA
Hej! Är det olagligt att avskeda folk enbart på basis av deras politiska åsikter? Till exempel, en McDonalds anställd berättar för sin chef att han röstar på SD, chefen ber honom då komma till hans kontor där han får sparken för det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är att det inte är tillåtet att avskeda någon på grund av deras politiska åsikter. Enligt 7 § LAS (här) ska en uppsägning från arbetsgivaren vara sakligt grundad. Uppsägning kan antingen grundas på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall skulle det röra sig om personliga skäl. Då ankommer det på arbetsgivaren att fullt ut styrka de faktiska omständigheter som lagts till grund för uppsägningen. I målet AD 2012 nr. 25 klargjordes att privata uttalanden som inte avser skada arbetsgivaren åtnjuter ett särskilt skydd. Politiska uttalanden torde omfattas av detta.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?