Uppsägning pga. samarbetssvårigheter

FRÅGA
HejJag jobbar i en idrottsförening och har för tillfället en visstidsanställning för hela detta år. Jobbat i föreningen 3,5 år. Vi har haft en del ärenden gällande att samarbetet ej fungerat optimalt mellan vissa av oss som jobbar i föreningen. Detta har konstaterats och vi har pratat vid några tillfällen om att situationen måste bli bättre, vi måste försöka jobba mer som ett samarbete osv. Dokumentation från dessa möten saknas dock och vi har aldrig riktigt spikat exakt vad som behöver bli bättre, på vilket sätt och hur detta ska utvärderas. Vid ett möte med 2 av styrelsens medlemmar fick jag reda på att min visstidsanställning kommer att avslutas om 16 dagar. Detta kom som en chock för mig då jag aldrig i någon kommunikation vare sig muntligt, via mail, sms eller i skrift hört att uppsägning skulle kunna vara en konsekvens om inte situationen förbättrats. Här saknar jag även som sagt dokumenterade krav för vad jag ska ha förbättrat, känns inte som att jag givits en rättvis chans att göra det hela bättreJag har även hört att man ska få minst 3 skriftliga varningar innan uppsägning kan göras vid samarbetssvårigheter. När jag informerades om uppsägningen meddelade dom även att jag har 14 dagar på mig att yrka ogiltighetsförklaring av uppsägningen. Vad har jag för möjligheter, har allt gått korrekt till från deras sida?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta rör sig som uppsägning som pga. personliga skäl, mer specifikt samarbetssvårigheter. En uppsägning ska, enligt 7 § LAS, vara sakligt grundad. Ifall uppsägningen beror på samarbetssvårigheter, ska samarbetssvårigheterna vara mycket allvarliga och uppsägningen måste föregås av försök till omplacering av arbetstagaren, annars är uppsägningen inte saklig. Vad som utgör samarbetssvårigheter varierar och beror bl.a. på företagets storlek. Om du jobbar för ett mindre företag med färre anställda kan samarbetsproblemen ha större effekt.

Arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om uppsägning minst två veckor i förväg med, vilket arbetsgivaren har gjort i ditt fall (30 § LAS). Om du är fackligt organiserad, ska din arbetsgivare varsla din arbetstagarorganisation.

Angående 3 skriftliga varningar, framgår det inte av lagtexten eller förarbetena att 3 skriftliga varningar automatiskt innebär att rätt till uppsägning föreligger. Det som gäller är att om arbetstagaren inte rättar sig efter flera tillrättavisningar från arbetsgivaren, så kan det vara skäl för uppsägning pga. personliga skäl.

Om du anser att din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund kan du yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras, enligt 34 § LAS. Felaktig uppsägning kan även ge dig rätt att kräva skadestånd från din arbetsgivare, 38 §.

Enligt min tolkning av situationen och informationen du angav har inte arbetsgivaren gjort tillräckligt för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet, utan gick direkt på uppsägning. Detta står inte i enlighet med LAS. För övrigt, om du är fackligt organiserad rekommenderar jag att du tar kontakt med din fackliga organisationen för mer stöd.

Hoppas allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81796)