Uppsägning pga. samarbetssvårigheter

Hej

Jag jobbar i en idrottsförening och har för tillfället en visstidsanställning för hela detta år. Jobbat i föreningen 3,5 år.

Vi har haft en del ärenden gällande att samarbetet ej fungerat optimalt mellan vissa av oss som jobbar i föreningen. Detta har konstaterats och vi har pratat vid några tillfällen om att situationen måste bli bättre, vi måste försöka jobba mer som ett samarbete osv. Dokumentation från dessa möten saknas dock och vi har aldrig riktigt spikat exakt vad som behöver bli bättre, på vilket sätt och hur detta ska utvärderas.

Vid ett möte med 2 av styrelsens medlemmar fick jag reda på att min visstidsanställning kommer att avslutas om 16 dagar. Detta kom som en chock för mig då jag aldrig i någon kommunikation vare sig muntligt, via mail, sms eller i skrift hört att uppsägning skulle kunna vara en konsekvens om inte situationen förbättrats. Här saknar jag även som sagt dokumenterade krav för vad jag ska ha förbättrat, känns inte som att jag givits en rättvis chans att göra det hela bättre

Jag har även hört att man ska få minst 3 skriftliga varningar innan uppsägning kan göras vid samarbetssvårigheter.

När jag informerades om uppsägningen meddelade dom även att jag har 14 dagar på mig att yrka ogiltighetsförklaring av uppsägningen.

Vad har jag för möjligheter, har allt gått korrekt till från deras sida?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta rör sig som uppsägning som pga. personliga skäl, mer specifikt samarbetssvårigheter. En uppsägning ska, enligt 7 § LAS, vara sakligt grundad. Ifall uppsägningen beror på samarbetssvårigheter, ska samarbetssvårigheterna vara mycket allvarliga och uppsägningen måste föregås av försök till omplacering av arbetstagaren, annars är uppsägningen inte saklig. Vad som utgör samarbetssvårigheter varierar och beror bl.a. på företagets storlek. Om du jobbar för ett mindre företag med färre anställda kan samarbetsproblemen ha större effekt.

Arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om uppsägning minst två veckor i förväg med, vilket arbetsgivaren har gjort i ditt fall (30 § LAS). Om du är fackligt organiserad, ska din arbetsgivare varsla din arbetstagarorganisation.

Angående 3 skriftliga varningar, framgår det inte av lagtexten eller förarbetena att 3 skriftliga varningar automatiskt innebär att rätt till uppsägning föreligger. Det som gäller är att om arbetstagaren inte rättar sig efter flera tillrättavisningar från arbetsgivaren, så kan det vara skäl för uppsägning pga. personliga skäl.

Om du anser att din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund kan du yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras, enligt 34 § LAS. Felaktig uppsägning kan även ge dig rätt att kräva skadestånd från din arbetsgivare, 38 §.

Enligt min tolkning av situationen och informationen du angav har inte arbetsgivaren gjort tillräckligt för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet, utan gick direkt på uppsägning. Detta står inte i enlighet med LAS. För övrigt, om du är fackligt organiserad rekommenderar jag att du tar kontakt med din fackliga organisationen för mer stöd.

Hoppas allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”