Uppsägning pga. misshandel på fritiden?

FRÅGA
Hej,Om jag döms för misshandel/ringa misshandel på en händelse som inträffat på fritiden, kan jag då bli av med min anställning hos arbetsgivaren? Jag har arbetar inte med något så som polis men arbetar på en statlig myndighet i form av projektledare.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Anställningsform

I din fråga specificerade du inte din anställningsform, så jag kommer anta att du är tillsvidareanställd i mitt svar.

Ifall du inte är tillsvidareanställd kan du sannolikt inte sägas upp utan att ha gått med på det i ditt kontrakt, utan endast avskedad. Det mest troliga är, ifall din arbetsgivare anser att ditt brott utgör hinder för vidare anställning, att du inte får ett nytt kontrakt som följer på det föregående. I så fall ska du få besked om detta en månad i förväg, förutsatt att du har arbetat på din arbetsplats i mer än 12 månader. Dessa 12 månader ska har varit under de senaste 3 åren (15 § LAS).

Ifall ditt brott betraktas allvarligt nog att utgöra grund för avsked kommer din anställningsform inte spela någon roll.

Rådande reglering

Det du försöker undvika kallas i arbetsrättslig mening för "uppsägning/avsked pga. personliga skäl". Detta regleras i Lagen om Anställningskydd(LAS).

I frågor om avslut av anställning måste man skilja på uppsägning(7 § LAS) och avskedande (18 § LAS). Uppsägning är avslut av anställning (7 § LAS) med tillhörande uppsägningstid (11 § LAS). Avsked är omedelbart upphörande av anställning (18 § LAS).

Praxis

Uppsägning eller avsked pga. brott på fritiden sker endast i undantagfall vid frågor om allvarligare misshandel, rån, narkotikabrott, sexualbrott eller andra grova brott. Våldsbrott utgör i regel inte grund för uppsägning, såvida inte offret också arbetar på samma plats (AD 1998 nr. 145), straffet medför fängelse och därmed oförmåga att arbeta(AD 1993 nr. 127), eller brottet som begåtts är så pass allvarligt att förtroendet för den anställde förverkas även i till synes orelaterade befattningar (AD 1993 nr. 127). Vidare kan våldsbrott ligga till grund för avsked där gärningsmannen har en befattning som kännetecknas av krav på moraliskt exempelgivande, t.ex. präster (AD 1995 nr. 7 och AD 1998 nr. 7).

I fråga om misshandel verkar gränsen ligga där annat än böter och villkorliga domar döms ut i straff. I mål där själva brottet inte ledde till annat än villkorlig dom ansågs inte avskedande vara berättigat (AD 1994 nr. 52).

Eftersom du skriver att domen i ditt fall rör ringa misshandel eller misshandel i lägre kant av allvar är det osannolikt att din arbetsgivare försöker avsluta din anställning pga. den, förutsatt att ingen av de uppräknade omständigheterna stämmer. I så fall har du dock rätt till mindre ingripande åtgärder, ifall de är möjliga, t.ex. omplacering (7 § 2 stycket LAS).

För att ha en måttstock kan man säga att det i arbetsdomstolens praxis verkar dras en linje där man börjar utdöma andra straff än böter och villkorliga straff.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll