Uppsägning pga. arbetsbrist

FRÅGA
Min arbetsgivare har varslat mig om uppsägning på grund av arbetsbrist, jag har inte fått något datum utan har ombetts att söka nytt jobb under arbetstid. Kan man tvinga någon att söka nytt jobb? Jag blev informerad om att det var den bästa lösningen så dom slipper bråka med mitt fack.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,

Enligt 7 § Lag om anställningsskydd (LAS) nämns det att för att en arbetsgivare ska få lov att säga upp dig krävs saklig grund. Arbetsbrist räknas som saklig grund och din arbetsgivare har rätt säga upp dig om det verkligen föreligger arbetsbrist.

Det innebär att uppsägningen är grundad på företagsekonomiska skäl i företaget. Det kan vara så att din arbetsgivare inte har råd att ha dig kvar som anställd med din nuvarande lön och arbetsvillkor. På så sätt kan din arbetsgivare ensidigt säga upp dig på rättslig väg. Detta förutsätter givetvis att det verkligen föreligger arbetsbrist.

Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att söka något nytt jobb, men för din egna skull är det en bra idé. Det är även att rekommendera att du, så fort som du blir uppsagd pga. arbetsbristen, anmäler dig till arbetsförmedlingen för att ha möjlighet att få rätt till arbetslöshetsersättning (A-kassa).

Dock, om du är med i facket, tycker jag att du bör kontakta dessa. Där finns en hel del regler gällande uppsägningar pga. arbetsbrist. Bland annat kan inte din arbetsgivare säga upp vem som helst om han hävdar arbetsbrist. Där finns ofta turordningslistor (som du kanske har hört - "sist-in-först-ut-principen"), omplaceringsregler, återanställningsskydd, företrädesrätt till återanställning etc. Därav tycker jag att du bör ta kontakt med din fackliga organisation så att din uppsägning verkligen sker på rättsliga grunder!

Behöver du ytterligare hjälp från vår sida är du välkommen att kontakta oss vidare på info@lawline.se. För att reda ut reglerna i ovanstående stycke så är detta ett område som tyvärr är så pass brett att jag skulle behöva betydligt mer ingående information från din sida för att kunna besvara det redan nu. Därav vill jag helt enkelt starkt rekommendera att du tar kontakt med facket alternativt mejlar oss!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1679)
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden
2021-01-20 När är ett återanställningserbjudande skäligt?
2021-01-19 På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?
2021-01-18 Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

Alla besvarade frågor (88317)