Uppsägning pga långsamt arbete

FRÅGA
Anställd i företag utan kollektivavtal. Gäller LAS även om det inte finns ngt kollektivavtal? Har förra veckan fått ett papper där arbetsgivaren skriver "Om inte det blir ngn förbättring blir det uppsägning". Kan man säga upp någon som jobbar långsamt? Anställd i företaget i ca 3år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen om anställningsskydd
Vissa delar av lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande och inte möjliga att avtala om. När det gäller andra delar av LAS finns det att genom kollektivavtal komplettera och ersätta innehållet i lagen. Om det, som i ditt fall, inte finns något kollektiv avtal så gäller LAS i sin helhet.

Uppsägning pga långsamt arbete
En uppsägning ska enligt LAS 7 § vara sakligt grundad. Saklig grund kan föreligga i fråga om bristande yrkesskicklighet eller bristande prestationer. En uppsägning kan dock enligt praxis inte komma i fråga annat än när arbetsprestationen avsevärt understiger vad andra arbetstagare åstadkommer och endast mera bestående brister i fråga om yrkesskickligheten kan beaktas.

Uppsägningar som sker av det skälet att arbetstagaren på grund av tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga o.dyl. inte längre klarar sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt saknar i regel saklig grund, såvida inte nedsättningen inte är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Utan mer information är det svårt att säga om uppsägningen är sakligt grundad eller inte.

Övrigt
Att tänka på är också att din arbetsgivare har en skyldighet att försöka omplacera dig innan uppsägning sker.


Hoppas detta svarade på din fråga!

Mvh,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?