Uppsägning pga grov rattfylleri

FRÅGA
Kan min arbetsgivare säga upp mig efter att jag förorat körkortet pga grov rattfylla. .mitt jobb kräver körkort men vi har även en verkstad där vi får in maskiner för reperation. ..har varit anställd i företaget över 35 år och aldrig haft något annat på mitt samvete...jag är en lojal och omtyckt medarbetare i övrigt
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arbetsgivaren kan tänkas ha två skyldigheter gentemot en arbetstagare som begått grov rattfylleri utanför arbetsplatsen. Den ena är arbetsmiljörelaterad och innebär att arbetsgivaren ska utreda om det föreligger ohälsa och i sådana fall stötta dig och göra det som går för att minska lidandet och effekterna av det skadliga beteendet. Den andra är verksamhetsrelaterad och innebär att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet, dvs. arbetsgivaren ska se efter om det finns positioner du kan fylla inom företaget men inom annat område.

Eftersom du jobbat över 35 år för företaget krävs saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) se här. Du får inte sägas upp om det är skäligt att du omplaceras (omplaceringsskyldigheten). Brott utanför arbetsplatsen kan utgöra saklig grund om det allvarligt skadar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller utomståendes förtroende för arbetsgivaren. Det senare är inte aktuellt i ditt fall. Din anställning har emellertid krävt att du har körkort. Du har trots detta brukat ett fordon under allvarlig påverkan. Du har således skadat din arbetsgivares förtroende. Det är däremot inte helt säkert att detta utgör saklig grund för uppsägning. I en sådan här bedömning får en avvägning göras mellan ditt intresse att behålla jobbet och arbetsgivarens intresse av att avbryta anställningen. Det finns inga riktlinjer i lag eller praxis utan domstolarna avgör dessa frågor utifrån det enskilda fallet. Eftersom jag inte är insatt i samtliga förhållanden kan jag inte göra en riktig bedömning. Eftersom du jobbat där i över 35 år och inte haft något annat på ditt samvete, torde det finnas utrymme för arbetsgivaren att stötta och omplacera dig. Det är enbart min bedömning.

Kom ihåg att ungefär 75 människor förlorar sina liv på grund av rattonykterhet varje år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?