uppsägning pga förseningar till jobb

FRÅGA
Hej! Det är så att jag jobbat på ett lager i 4 år, två av dessa år som timanställd och två fastanställd.När jag gick på timmar så funkade det jättebra på jobbet jag skötte mig, tog mitt ansvar kom i tid gjorde det jag skulle göra om inte mer. Efter två år la min avdelning ner och jag blev överskickad till en annan avdelning. Jag hade tidigare jobbar kvällar det vill säga 15:00-23:45, när jag sedan blev tillsvidareanställd fick jag ett schema då jag skulle börja jobba 06:00-14:45.Efter en tid blev det svårt för mig att komma upp på morgonen då jag ligger på nätterna och mår dåligt. Jag har uppsökt läkare och psykologer för detta, och meddelat jobbet att jag har haft svårt med detta sen jag vart ung. Jag har vid flertal gånger pratat med min arbetsgivare och bett om hjälp, för att kunna ändra mitt schema på något sätt. Dom bad mig då söka scheman som kommer ut, jag sökte kvällschemat men fick ej det. Pågrund av detta har jag flertal gånger konmit försent till jobbet eller uteblivit att befinna mig på jobbet. Detta har lett till en stor inkomstförlust för min del, och en hel del varningar. Jag har då återigen pratat med min arbetsgivare, vid ett tillfälle sökte jag även tjänsteledigt och fick det nekat. Nu har det gått så långt att jobbet vill säga upp mig pågrund utav missskötsel. Jag har bett om hjälp men arbetsgivaren vägrar hjälpa mig, jag har även sjukskrivningar och sjukintyg samt rekomendationer från läkare där det står att jag ska jobba kvällar. Har dom rätt att sparka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten enligt 7§ Lagen om anställningsskydd (LAS) är att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Se lagen lagen här

Innebörden av vad som är en saklig grund är inte helt klart och beror på omständigheterna. I praxis har det visat sig att återkommande ogiltig frånvaro kan ligga till grund för en sakligt grundad uppsägning. Du nämner dock att det fungerat bra innan och att det beror på arbetstiderna till stor del. En allmän princip inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har en ledningsrätt vilket innebär att arbetsgivaren leder och fördelar arbetat. Alltså har arbetsgivaren rätt att bestämma vilka arbetstider som du ska arbeta.

Dock står det i 7§ andra stycke LAS att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Ifall den ogiltiga frånvaron i stor del beror på att du behöver arbeta andra arbetstider så skulle det möjligtvis finnas en skyldighet för din arbetsgivare att omplacera dig och sätta dig på andra arbetstider.

Jag kan inte ge dig något fullständigt svar utan jag tycker du så fort som möjligt borde kontakta ditt fack i första hand och se vad de har att säga och i andra hand eventuellt kontakta en jurist inom arbetsrätten som kan gå igenom alla omständigheter och ge dig ett mer exakt svar.

Lycka till!

Vänligen,

Richard Fiskesund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1225)
2019-04-17 Visstidsanställning som butiksbiträde utgår. Finns det någon uppsägningstid?
2019-04-16 Kan man förlora företrädesrätt till återanställning om man tackar nej till omplacering?
2019-04-15 Turordning vid arbetsbristuppsägningar
2019-04-15 Vad har jag för rättigheter när ett vikariat sas upp veckan innan jag skulle börja arbeta eftersom den förra vikarien fick tillbaka sitt jobb?

Alla besvarade frågor (67937)