Uppsägning pga arbetstagares dåliga prestation

FRÅGA
Hej!Kan man säga upp en ny anställd person pga dålig prestation? Anställning inom kommun, anställningsform: fast anställning, anställningstid 4 månader. Ej provanställningstid.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att besvara frågan måste vi vända oss till lagen om anställningsskydd (LAS). För att säga upp en arbetstagare med fast anställning krävs saklig grund, 7 § LAS. Saklig grund kan till exempel vara misskötsamhet och samarbetssvårigheter. Det är dock svårt att säga huruvida en viss arbetstagares misskötsamhet är tillräcklig för uppsägning. Det handlar om att göra en bedömning "i det enskilda fallet". Till exempel kan det anses mer allvarligt att en brandman kommer för sent ett visst antal gånger, jämfört med om en kassör gör det. För mig är det svårt att ge ett närmare svar utan att veta vad "dålig prestation" innefattar. Generellt sett krävs dock ganska allvarliga former av misskötsamhet, samarbetssvårigheter etc för att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Det arbetsrättsliga skyddet i svensk lag är nämligen väldigt starkt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98546)