Uppsägning pga arbetsbrist, förhandlingsrätt och föräldraledighet

FRÅGA
Jag har varit tvungen att säga upp en fast anställd medarbetare pga att uppdraget mitt ftg haft har upphört.Jag är ej kollektivansluten. OM den anställde är fackligt ansluten, måste jag då meddela dom också?Då min anställde även är föräldraledig undrar jag hur jag gör med uppsägningstiden? Där kommer inte finnas något uppdrag att sköta när föräldraledigheten upphör.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det kan till en början konstateras att du har sagt upp en anställd på grund av arbetsbrist. Det kan vidare konstateras att arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning där saklig grund är en förutsättning för en giltig uppsägning, 7§ LAS.

I detta fall är du som arbetsgivare inte ansluten till ett kollektivavtal, din anställde är dock fackligt ansluten. 13§ 2st MBL föreskriver att om en arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal alls, är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörd arbetstagarorganisation i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta innebär att du som arbetsgivare ska på eget initiativ förhandla med aktuell arbetstagarorganisation till vilken din arbetstagare är bunden, se 13§ 2st MBL tillsammans med 11§ 1st MBL.

Gällande uppsägningstiden börjar den löpa den dag då arbetstagaren återupptar eller skulle ha återupptagit sitt arbete, enligt 11§ sista stycket LAS. Enkelt uttryckt så börjar uppsägningstiden räknas den dag föräldraledigheten är till ända.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1616)
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?
2020-10-14 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2020-10-11 Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (85316)