Uppsägning pga arbetsbrist

FRÅGA
Hej,Jag jobbar just nu på ett privatföretag. Har jobbat här i Ca 9 månader, fick reda på att jag är gravid och ska gå på mammaledighet om X antal månader.Eftersom jag är fastanställd så kan inte min chef sparka mig pgr min graviditet, däremot sa min chef att hen ska göra om sitt företag och att jag inte kommer att ha ett jobb när jag är tillbaka från mammaledighet. Hen sa att jag inte kommer att få sparken men att min tjänst kommer att upphöra pgr pengarbrist, ändå väljer hen att anställa två nya personer (dock en hel annan tjänst som jag inte kan ta pgr att jag inte har någon sådan utbildning) Vad har jag rätt till i de här situationen? För som det ser ut så har jag inget jobb efter min mammaledighet ..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). I mitt svar utgår jag ifrån att du haft en tillsvidareanställning.

Uppsägning måste vara sakligt grundad
En uppsägning från arbetsgivarens sidan måste vara sakligt grundad. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är ett brett begrepp som kan sägas omfatta alla de skäl som inte har med arbetstagaren personligen att göra. Om en arbetsgivare bestämmer sig för att skära ner på personal och omorganisera så kan denne använda sig av arbetsbrist såsom en saklig grund. En sådan grund är alltså tillåten för uppsägning.

Uppsägning får däremot inte ske enbart pga föräldraledighet. Enligt föräldraledighetslagen utgör en sådan uppsägning en förbjuden missgynnande behandling (se här). Av det du skriver framgår det dock att hela din tjänst tas bort och alltså inte ersätts av någon annan för att du ska vara mammaledig, utan de två nyanställda ska ha helt andra tjänster. Därmed blir det svårt att argumentera för att du ska blivit uppsagd enbart pga mammaledighet.

Omplacering
Att din chef måste skära ner på personal och tar bort din tjänst är således en godtagbar grund för uppsägning, men i den mån det är möjligt måste arbetsgivaren omplacera en anställd innan uppsägning får ske. Dvs, har du den kunskap som krävs för att ta över en annan tjänst inom företaget så ska du omplaceras dit. Du nämner att du inte har den utbildning som krävs för att arbeta inom den tjänst där två nya anställts. Finns det någon ytterligare tjänst du har tillräcklig kunskap inom för att omplaceras till?

Sammanfattning

Är inte en omplacering aktuell finns det tyvärr inte så mycket för dig att göra i detta läge eftersom uppsägning pga. arbetsbrist är en saklig grund.

Känner du däremot att du har tillräcklig kunskap inom en annan tjänst och skulle kunna omplaceras dit, råder jag dig att vända dig till ditt fackförbund för ytterligare hjälp.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?