Uppsägning, personliga skäl

Hej Är det lagligt att en person blir varslad om uppsägning pga personliga skäl på en arbetsplats där övriga anställda gör samma "fel" och även mycket mer "fel" än den uppsagda. Övriga anställda är mycket upprörda att varslade personen "får bära hundhuvudet" då de alla menar det är djupa brister och arbetsmiljöfrågor inom organisationen. Även mellanchefer överväger att säga upp sig pga orimlig behandling och djupt kränkande särbeh. från övre håll. Detta gäller ett myndighetskontor.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelserna om detta hittar du Lagen om anställningsskydd (LAS), här.

För att säga upp en arbetstagare krävs alltid saklig grund, se 7§ LAS. När arbetsgivaren använder personliga skäl som uppsägningsgrund måste han tydligt kunna visa på exakt vad det är som föranlett uppsägningen och det är såklart enbart dina egna handlingar som kan ligga till grund för det faktum att du blir uppsagd. En uppsägning får inte heller komma helt oväntat och utan att arbetsgivaren gjort dig uppmärksam på vilken typ av beteende som denne inte tycker om. Arbetsgivaren har ett ganska långtgående ansvar i att försöka få arbetstagare att trivas på arbetsplatsen och samarbetssvårigheter eller dylikt ska inte i första taget angripas med uppsägning utan med samtal och eventuell omorganisation. Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet i att försöka omplacera arbetstagare innan hen kan säga upp någon. Har inte detta gjorts föreligger ingen saklig grund och uppsägningen kommer kunna angripas. 

I den mån du anser att uppsägningen saknar saklig grund kommer du alltså kunna kräva att den ska ogiltigförklaras, se LAS 34§. Anställningen kommer då att bestå tills dess att tvisten är avslutad och du kommer att få lön etc. under denna period. Du har vidare rätt att kräva skadestånd enligt LAS 38§.

Viktigt att understryka är att det finns tidsfrister för dessa krav som du måste hålla dig till, annars förlorar du din rätt att angripa din arbetsgivares beteende. Dessa finns i LAS 40 och 41§§. Om din arbetsgivare inte angivit besvärsfrister i uppsägningsbeskedet förlängs dessa väsentligt, om inte, måste du angripa uppsägningen inom två veckor från det att uppsägningen sker.

Vad du ska göra är alltså att underrätta din arbetsgivare om att du anser att uppsägningen är ogiltig så snart du kan. Du har bevisbördan för detta så gör det skriftligt. Vänd dig sedan till ditt fack och be om hjälp. Om du inte är medlem så ta hjälp av en jurist eller hör av dig till Tingsrätten om du vill väcka talan mot din arbetsgivare.

Vänliga hälsningar

Denise PetersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000