Uppsägning personlig relation till arbetsgivaren

FRÅGA
hej jag har kommit i kant med min chef. som vi har känt varandra i imånga år sen vi gick i grundskolan till och med då kunde vi inte komma överens jag börja bli orolig om mitt jobb jag har varit där i nästan 18 år. lite info om mig på jobb. Jag är hso på ett företag med 104 kollektiva och 100 tjänstemen och nu har det kommit varsel på vårt företag och jag är också förhandlare inom facket vad säger lagen om jag blir varslad jag har försökt att hitta någåt men jag hittar inte.och vilken hjälp kan man hitta till mina arbetskamrater.jag hoppas du svarar så fort så möjligt mvh dimce
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare kan säga upp dig på två grunder, antingen genom uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl vilket framgår av 7 § LAS. Om det sker uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren enligt huvudregeln skyldig att följa en turordningslista som bestäms enligt sist-in-först-ut principen vilket innebär att den som arbetat kortast är den som först ska bli uppsagd, se 22 § LAS. I och med att du arbetat där så länge är du troligtvis långt ner i turordningslistan. Det finns dock två undantag för turordningslistan. Det ena gäller för små arbetsgivare med högst tio anställda som innebär att arbetsgivaren får undanta högst två anställda från turordningslistan, 22 § 2 st. LAS. Det andra undantaget är om det upprättats ett avtalsturlista genom förhandlingar av kollektivavtalet, se 2 § 3 st. LAS. Denna avtalslista får dock inte vara diskriminerande eller strida mot god sed på arbetsmarknaden och kan i så fall angripas på de grunderna, diskrimineringsgrunderna hittar du här:1 kap. 5§ DiskrL.

För att säga upp någon krävs saklig grund vilket framgår av 7 § LAS.. Detta innebär att om du blir uppsagd på grund av personliga skäl krävs det saklighet. Sakligt grundande skäl kan vara om du har ett olämpligt uppträdande eller missköter dig på ett sätt som påverkar arbetet. Det ska dock vara fråga om att du på ett väsentligt sätt inte uppfyller dina arbetsuppgifter, något enstaka fall av misskötsamhet är alltså inte tillräckligt. Om det beror på samarbetssvårigheter måste dessa vara mycket allvarliga och innan uppsägning blir aktuell bör arbetsgivaren överväga skäliga möjligheter för att lösa problemet, som till exempel omplacering.

Att ni kommit i kant med varandra låter därmed i sig inte som ett tillräckligt skäl för uppsägning och du behöver troligen inte oroa dig.

Hoppas allt löser sig!

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81804)