Uppsägning på grund av sjukskrivning

FRÅGA
Har jobbat som planerare i flera år tills jag blev sjukskriven på grund av utmatning och depression. Under min sjukskrivning hade jag 3gånger möte med min chef och då var vi överens att jag ska försätta med min uppdrag när jag kommer tillbaka till arbete . När jag kom tillbaka fick jag höra av att jag är uppsagt som planerare .Information kom dock inte från chefen utan jag fick veta detta på omvägar genom skvallrande kollegor. Får man bli bestraffad på grund av sjukskrivning ? Innan jag bli sjuk så hade jag en problemfri relation till min chef.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. För att du ska bli uppsagd krävs saklig grund (7 § LAS). Uppsägningen kan bero på arbetsbrist eller personliga skäl men i ditt fall framkommer det inte på vilken grund du blivit uppsagd. Jag tolkar dock din fråga som att du undrar om det går att säga upp en arbetstagare av personliga skäl på grund av sjukskrivning. Därför förklarar jag kortfattat vad som gäller nedan.

Sjukskrivning eller sjukdom utgör vanligtvis inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har dessutom ett rehabiliteringsansvar att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att sjukskrivna ska kunna gå tillbaka till arbetet. Din chef kan inte använda uppsägning som någon form av bestraffning till följd av en sjukskrivning.

En uppsägning från arbetsgivaren ska vara skriftlig (8 § LAS). Du kan dessutom begära att få reda på omständigheterna som uppsägningen beror på (9 § LAS).

Mina råd till dig

Du nämner att du fått höra om uppsägningen via kollegor, varför jag tycker att du i första hand bör tala med din chef för att ta reda på hur det ligger till. Är det så att du verkligen blivit uppsagd kan du kräva att veta skälen till uppsägningen. Detta kan göra så du vet hur du kan gå vidare. Det kan ju istället röra sig om en uppsägning på grund av arbetsbrist eller eventuellt fingerad arbetsbrist och att något annat egentligen varit orsaken för uppsägningen, i ditt fall sjukskrivningen. Av din fråga framkommer dessvärre för lite information för att jag ska kunna ge dig ett konkret svar eftersom orsaken till uppsägningen inte fastställts. Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant, ifall det visar sig att du blivit uppsagd och saklig grund verkar saknas.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91389)