Uppsägning på grund av sjukdom

Hej! Jag har blivit uppsagd på jobbet p.g.a. att jag inte klarar gränsvärdet på spirometri undersökningen. Jag jobbar på en betongfabrik. Det är ju inte mitt fel att jag har blivit sjuk p.g.a. damm. Enligt läkaren har jag lindrig kol. Och arbetsgivaren har nu sagt upp mig på grund av det. Har jag ingen rätt alls?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Uppsägning kräver saklig grund

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad (7 § första stycket lag om anställningsskydd) (LAS). I praktiken innebär det att arbetsgivaren måste ha giltiga skäl för att säga upp en arbetstagare. Som saklig grund räknas arbetsbrist eller personliga skäl. I ditt fall är det fråga om uppsägning p.g.a. personliga skäl.

Sjukdom är oftast inte saklig grund för uppsägning

Sjukdom är oftast inte saklig grund för uppsägning. Uppsägning av en sjuk arbetstagare får bara ske i undantagsfall (AD 1987 nr 164). Ett undantagsfall är då nedsättningen av arbetsförmågan är bestående och så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har dock ett rehabiliteringsansvar och ska försöka hjälpa en sjuk arbetstagare.

Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet

En uppsägning är inte sakligt grundad om arbetsgivaren kan omplacera en arbetstagare till ett annat arbete (7 § andra stycket LAS). Vid uppsägning av arbetsbrist är det alltid skäligt att omplacera en arbetstagare. Vid uppsägning av personliga skäl är förutsättningen för omplacering att det finns lediga tjänster på arbetsplatsen. Om det har funnits lediga tjänster på betongfabriken och du ändå har blivit uppsagt, har arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Vad du kan göra nu

Om du är medlem i en facklig organisation skulle jag råda dig att i första hand kontakta dem. Om din arbetsgivare inte har haft saklig grund att säga upp dig så kan du kräva skadestånd (38 § första stycket LAS). Det är också möjligt att ogiltigförklara uppsägningen (34 § första stycket LAS).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta någon av våra jurister (här).

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000