Uppsägning på grund av sjukdom

FRÅGA
Jag fann eran annons när jag sökte efter juridisk hjälp i arbetsfrågor. Då jag ej är medlem i facket. Så skulle jag behöva hjälp i en juridisk fråga. Jag har en fast anställning via företaget X. Sedan i slutet av februari 2017 har jag varit helt sjukskriven. Fick häromdagen ett mail från min arbetsgivare att dom ville att jag skulle säga upp mig och skicka uppsägningen via svarsmailet jag fick. Jag svarade att vill dom bli av med mig så får dom säga upp mig. Jag undrar nu får verkligen en arbetsgivare bara gå och säga upp en som är fast anställd. Jag kan tillägga att min arbetsgivare inte heller har erbjudit mig någon som helst rehabilitering träning. Jag kan inte själv speciellt mycket om just arbetsrätt, men känner till lagen LAS och tror inte en arbetsgivare får göra såhär. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Nedan kommer jag ge dig ett ganska generellt svar eftersom det är svårt att ge ett mer specifikt svar med tanke på att bedömningen sker med hänsyn till det enskilda fallet.

En uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § lag om anställningsskydd (LAS). Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägning pga. sjukdom hänför sig till personliga skäl.

Som huvudregel får en uppsägning på grund av sjukdom endast ske om det rör sig om en varaktig sjukdom samt att arbetsgivaren inte kan erbjuda ett arbete som är av betydelse för arbetstagaren. Det är svårt att definiera vad som utgör saklig grund, men det framgår av 7 § 2 st. LAS, att det inte föreligger saklig grund om det kan anses skäligt att arbetsgivaren ska ha berett annat arbete hos sig (omplaceringsskyldigheten). Arbetsgivaren ska alltså försöka omplacera arbetstagaren innan uppsägning kan bli aktuell.

Som arbetstagare har man ett starkt skydd mot uppsägning när det gäller sjukdom och det krävs mycket av en arbetsgivare för att säga upp en arbetstagare pga. sjukdom. Arbetsgivaren måste bland annat utöver omplaceringsskyldigheten, se till att du blir rehabiliterad som sjuk enligt 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren måste även anpassa ditt arbete så att du har möjlighet att utföra det trots nedsättningen.

Om arbetsgivaren har uppfyllt vad som krävs av honom, det vill säga: utredning om omplacering, anpassning av arbetet samt rehabilitering, så kan det föreligga saklig grund för uppsägning om din nedsättning innebär att du inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Om du anser att arbetsgivaren agerar felaktigt rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist eller advokat för råd och som kan biträda dig i en eventuell domstolsprocess.

Hoppas det hjälpte dig något!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1207)
2019-03-23 Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
2019-03-22 Måste jag ange ny arbetsgivare för min nuvarande vid uppsägning?
2019-03-21 Göra avdrag i slutlönen
2019-03-20 Måste jag informera min arbetsgivare om min son startar konkurrerande verksamhet? Vad kan jag få för problem?

Alla besvarade frågor (66986)