Uppsägning på grund av sjukdom

Hej jag jobbar på ett företag där jag är fast anställd på. Förra veckan vart jag sjuk pågrund av ett magvirus. Började jobba i måndags men hamnade i en arbetsolycka på tisdagen. Sjukanmälde mig idag så chefen ringde upp o började kräva bild på foten o att jag varor sjuk för ofta o börja bli arg på mig är orolig Att han tänker säga upp mig har han rätt att göra de??

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning kräver saklig grund
För att bli uppsagd krävs saklig grund, 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund kan baseras på arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning med hänvisning till sjukdom utgör personliga skäl. Arbetsdomstolens praxis anger att det förhållandet att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom är inte saklig grund för uppsägning, såvida inte arbetsförmågan är så pass nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse.

Föreligger saklig grund i ditt fall?
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett s.k. rehabiliteringsansvar då en arbetstagare blir sjuk/skadar sig. Detta kan exempelvis vara att skaffa särskild utrustning för att underlätta/möjliggöra arbetet för dig. Ansvaret är mycket långtgående. I det fall rehabiliteringinsatserna ändå inte gör att du kan återgå till din vanliga befattning har arbetsgivaren en skyldighet att omplacera dig till annat ledigt arbete på arbetsplatsen. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att inrätta nya befattningar och det fordras även att du uppfyller kvalifikationskraven för det nya arbetet.

För att du ska kunna bli uppsagd krävs alltså att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar samt vidtagit åtgärder för att försöka omplacera dig så att du i största utsträckning har möjlighet att fortsätta arbeta på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter och du inte ens efter detta kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren kan saklig grund föreligga. Med hänsyn till uppgifterna i din fråga har det inte gått så pass långt än, varför saklig grund inte kan föreligga. Arbetsgivaren kan således inte som det ser ut nu säga upp dig.

Skulle eventuell tvist uppkomma rekommenderar jag dig att ta kontakt med (om du är bunden) ditt fackförbund, som då kan hjälpa dig.

Lycka till. Hoppas svaret varit till din hjälp och du är så välkommen att höra av dig igen vid ytterligare frågor!

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000