Uppsägning på grund av sen ankomst

Hej Jag är tv anställd inom kommun, administrativ tjänst. Pga minderårigt barn med funktionshinder har jag svårt vissa dagar att komma i tid till jobbet. Min arbetsgivare är informerad om problemet och jag har svårt att påverka att det vissa dagar är så här. Jag underrättar alltid chef om det är händer. Min fråga är: Kan jag bli uppsagd pga personliga skäl/ misskötsel eller av annan orsak? Vilken rätt har jag? Jag är rädd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som svarar på din fråga finns LAS som står för lagen om anställningsskydd. Här nedan kommer jag att försöka reda ut din situation med utgångspunkt i LAS.


Allmänt om uppsägning:

Enligt 7 § 1 st. LAS måste en uppsägning vara sakligt grundad antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. När det kommer till uppsägning på grund av personliga skäl så ser man om arbetstagaren missköter sig i tillräcklig utsträckning. Vid bedömningen av om något håller för att vara personliga skäl tittar man på bland annat: misskötseln, medvetandegörandet och skadan.


Misskötseln: Det innebär att arbetstagaren har brutit mot något åtagande i anställningsavtalet, vilket kan ske både avsiktligt och oavsiktligt.


Medvetandegörandet: Här tittar man på om arbetstagaren varit medveten om sin misskötsel och vilka konsekvenser denna misskötsel kan få, arbetsgivaren behöver dock inte upplysa om allt.


Misskötseln: Det ska innebära skada för arbetsgivaren. Skadan behöver inte vara ekonomiskt utan kan vara förtroendemässigt.

Även om dessa tre förutsättningar är uppfyllda, föreligger det inte saklig grund för uppsägning om inte arbetsgivaren uppfyller sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. LAS. Omplaceringen innebär att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Sådan skyldighet kan föreligga när misskötseln är ofrivillig. Arbetsgivaren måste dessutom ha känt till beteendet i mindre än två månader enligt 7 § 4 st. LAS.


Vad innebär det för dig?

I ditt fall kan en försening vara en misskötsel då du har brutit mot anställningstiden i ditt anställningsavtal. En enstaka försening däremot utgör ingen grund för uppsägning men en upprepad sen ankomst kan däremot vara det. Man får här även beakta dina tidigare utförda arbeten, hur länge du arbetat på arbetsplatsen och hur långa förseningarna är. Arbetsgivaren måste dock medvetandegöra dig om att upprepad försening kan leda till uppsägning. Det krävs således en varning innan, vilket som jag tolkar det inte har skett i ditt fall. Arbetsgivaren behöver däremot inte upplysa dig om du ska komma i tid till arbetsplatsen då detta är en självklarhet och det framgår direkt eller indirekt av ditt anställsningsavtal. Om arbetsgivaren upplyser dig om misskötseln och vilka konsekvenser det kan få, kan en senare upprepning av beteendet innebära skada för arbetsgivaren då det inte tolereras. I och med att du inte avsiktligen har kommit försent måste även arbetsgivaren beakta sin omplaceringsskyldighet.


Sammanfattning

I ditt fall föreligger ingen grund för uppsägning då arbetsgivaren inte har varnat dig eller på annat sätt medvetandegjort dig om att förseningarna kan komma att leda till uppsägning. För övrigt måste även omplaceringsskyldigheten iakttas innan uppsägning kan komma ifråga. Jag rekommenderar dig att du i fortsättningen talar om för dina arbetsgivare anledningen till varför du eventuellt kommit försent i god tid, såsom i detta fall då det berodde på minderårigt barn med funktionshinder. Då blir arbetsgivaren medveten om att det kan vara fråga om engångshändelser. I ditt fall föreligger ingen tvist mellan dig och din arbetsgivare då du bara ville veta om grund för uppsägning kunde föreligga. Skulle det däremot vara så att din arbetsgivare väljer att säga upp dig på grund av det som har hänt, rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fack eller så kan du kontakta våra jurister på info@lawline.se.


Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Med Vänlig hälsning,

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”