Uppsägning på grund av nedsatt arbetsförmåga

FRÅGA
Jag har skadat mej på jobbet och kan inte utföra mina ordinarie arbetsuppgifter. Efter arbetsträning på tre olika avdelningar så får jag veta att jag måste sluta på jobbet, om det inte finns lediga tjänster på de avdelningar som jag klarar av. Kan jag bli avskedad om lediga tjänster inte finns? Arbetar på bilindustri med ca 1000 anställda.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vid uppsägning av arbetstagare krävs det att arbetsgivaren har ett sakligt skäl (7 § första stycket lagen om anställningsskydd). Som utgångspunkt gäller att en nedsatt arbetsförmåga inte utgör ett sakligt skäl för uppsägning, däremot kan nedsatt arbetsförmåga komma att behandlas som ett sakligt skäl om den är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse alls för arbetsgivaren. Sakligt skäl föreligger däremot inte om det anses skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till annat arbete inom verksamheten (detta framgår av ett rättsfall benämnt AD 2001:1).

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet framgår av 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. Den innebär att arbetsgivaren är skyldig att istället för att säga upp arbetstagaren omplacera denne, om möjligt. Ju större företaget är desto längre sträcker sig omplaceringsskyldigheten.

Det finns två situationer där omplaceringsskyldighet kan bli aktuellt av
1. personliga skäl och
2. arbetsbrist.
Nedsatt arbetsförmåga är att hänföra till omplaceringsskyldighet av personliga skäl. Din arbetsgivare är skyldig att försöka omplacera dig inom den befintliga verksamheten så som den är, detta innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att omorganisera verksamheten för att kunna omplacera arbetstagaren. Omplaceringsskyldigheten kan även innefatta åtgärder som att försöka anpassa arbetet utefter arbetstagarens förutsättningar. Arbetsgivaren bär bevisbördan för att denne har tagit en tillbörlig hänsyn till dina intressen i genomförandet av dennes omplaceringsskyldighet.


I ditt fall
Om din arbetsgivare har gjort vad som ankommer denne för att försöka uppfylla omplaceringsskyldigheten men detta inte går vägen så kan din nedsatta förmåga komma att bli en saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd. I och med att företaget har 1000 anställda kan verksamheten vara att betraktas som en stor verksamhet, således blir även omfånget av omplaceringsskyldigheten större vilket är en fördel för dig som arbetstagare.

Det framstår som att du har fått arbetsträna på tre avdelningar i verksamheten men att brist på tjänst kan leda till att du inte får något. Detta står i linje med att en arbetsgivare inte är skyldig att omorganisera verksamheten för att kunna omplacera dig.

Svar på din fråga är således att det beror på. Det beror på hur stor omfånget av omplaceringsskyldigheten betraktas vara i ditt fall samt om din arbetsgivare anses ha gjort allt som ankommer denne, exempelvis försökt anpassa arbetsuppgifterna utefter dina förutsättningar och beaktat alla omplaceringar som kan vara möjliga i verksamheten.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Vill du ha mer juridisk rådgivning kan du vända dig till Lawline på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1871)
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?

Alla besvarade frågor (96586)