Uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Hej!Jag var anställd som IT-specialist i över 2 år och fick igår uppsägning på grund av arbetsbrist. Företaget gör omorganisationer på grund av ekonomiska svårigheter. Men två av mina medarbetare med samma ansvar, som gick med i företaget senare än jag, fortsätta arbeta. Jag fick inte förklaring om vad omorganisation egentligen betyder och hur det motsvarar LAS (turordningslista). Tror du att detta fall utgör en grund för att stämma företaget?Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar att din fråga handlar om turordningslistan vid uppsägning av arbetsbrist och om arbetsgivaren kan avvika från den. Jag kommer gå igenom hur det ligger till med uppsägning på grund av arbetsbrist och hur turordningslistan funkar och sen svara mer specifikt på din situation.

Uppsägningar regleras iLag om anställningsskydd (LAS).

När en arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist så finns det några delar som är viktiga att beakta. Den första är hur turordningslistan ser ut (sist-in-först-ut-principen), hur stort företaget är och sedan om det finns ett kollektivavtal och om arbetsgivaren har kommit överens med facket om turordningslistan.

Hur fungerar turordningslistan? (22 § 4 st LAS)
Huvudregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist är att den som kom sist in i företaget är den som åker först ut, alltså den som senast blev anställd blir den första att bli uppsagd. Dock kan finns det undantag där man inte behöver beakta turordningslistan och avvika ifrån då den 22 § LAS är semidispositiv. Det betyder att det går avtala bort att lagrummet inte ska gälla för deras företag enligt 2 § 3 st LAS.

Första undantaget: företagets storlek (22 § 2 st LAS)
När det kommer till mindre företag som har mindre än tio anställda så får arbetsgivaren ta bort två personer ut ur turordningslistan och ha kvar dem i företaget även om de skulle bli uppsagda enligt turordningslistan.

Andra undantaget: facket och kollektivavtal (22 § 3 st LAS)
En arbetsgivare kan kontakta facket vid en omorganisation och avtala om en särreglerad turordningslista där de bestämmer vilka som ska bli uppsagda. Då när det kommer till att bestämma vilka som ska bli uppsagda så har arbetsgivaren och facket en vidsträckt handlingsfrihet och kan beakta en mängd olika omständigheter. Dock krävs det att avtalat uppfyller de formkrav för ett kollektivavtal och inte strider mot god sed på marknaden, att avtal inte diskriminerar någon eller urholkar lagen. Sedan också att avtalet inte fokuserar på en specifik grupp inom företaget.

I ditt fall
Som du skriver är du inte den senaste de anställde men var den som fick gick och det går emot turordningslistan. Så om företaget inte uppfyller något av de två undantagen så har de gjort fel och du bör har rätt att kräva skadestånd av företaget, enligt 38-39 §§ LAS.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?