Uppsägning på grund av arbetsbrist

Min sambo har jobbat på samma jobb i snart 10 år. För ca 2 år sedan så valde butiken hon jobbar i att bygga om butiken för att ändra inriktning till en form av concept butik.

Det har inte gått så bra men ändå så har de som varit anställda fortsatt att jobba, och nu ska butiken upphöra och allihopa blir uppsagda pga arbetsplatsbrist.

Det som sägs i uppsägningen hon fått skriftligen är att butiken upphör 31/5-17 och att hennes anställning avslutas den 30/6-17.

Innan detta skedde så har de anställda försökt att säga vad som skulle behövas göras i butiken men har pratat för döva öron och ingen har gjort något för att motverka den nedgång som varit.

Finns det någon lag eller något som säger att en arbetsgivare kan avsluta allas tjänster pga arbetsbrist utan att försöka motverka den nedåtgående trenden i form av dåliga siffror?

Känns ganska konstigt att dom bara kan säga att ni får sluta om 6 månader, visst har de haft det på känn med tanke på att de fått svävande svar när de frågat om vad som händer med butiken när det inte går så bra.

Sen har jag också hört talas som statlig lönegaranti, gäller den även vid nedläggning av butiker likt konkurs?

Med förvirrade hälsningar,

Lawline svarar

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Innan jag besvarar din fråga, är din sambo med i en arbetstagarorganisation, ett fackförbund? Om så är fallet så be din sambo att ta hjälp av dem, eftersom det är deras uppgift, de är experter på den här typen av frågor, och de kan sätta sig in i ärendet på ett sätt som jag inte kan då jag inte har tillgång till alla omständigheter i fallet.

Angående uppsägningen:

Svaret på den här frågan är beroende av om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är därför avgörande för att kunna veta vad som ska gälla att ni tar reda på det först.

Din sambo är anställd, därför är Lagen om Anställningsskydd(LAS) tillämplig på din sambos anställning, 1 § LAS. Du skriver att hon varit anställd på arbetsplatsen i 10 år. Jag utgår, på grund av hennes långa anställningstid, ifrån att din sambo är tillsvidareanställd, det vill säga att hennes anställning inte varit begränsad till en viss tid, att hon är vikarie eller liknande. Det enda sättet att avsluta en tillsvidareanställning är genom uppsägning eller avsked. Du skriver att din sambo blivit uppsagd. Uppsägning får bara ske om arbetsgivaren har så kallad saklig grund för uppsägningen, detta följer av 7 §, första stycket LAS. Av7 § andra stycket LAS framgår att arbetsgivaren inte kan ha saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren kan bereda annat arbete för din sambo hos sig. Om din sambos arbetsgivare är ett stort företag med många butiker så kan det vara värt att ta reda på om man överhuvudtaget utrett om det varit möjligt att omplacera din sambo till någon annan ledig tjänst i företaget. Om det är ett litet företag så är detta inte särskilt aktuellt, man har kanske ingen annan butik och därmed ingen annan ledig tjänst. Om omplacering inte är möjligt så krävs ändå en saklig grund för själva uppsägningen. Du anger att din sambo sagts upp på grund av arbetsbrist. De beslut som i och för sig leder till arbetsbristen är dock upp till arbetsgivaren att ta, vilket följer av det så kallade arbetsgivarprerogativet, vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt utgör en s k allmän rättsgrundsats i svensk arbetsrätt vilket innebär ungefär att det är en regel som gäller som en slags oskriven utgångspunkt för anställningsförhållanden. Då arbetsgivaren vill lägga ned butiken så uppstår arbetsbrist, vilket är saklig grund för uppsägning, detta följer bland annat ur rättsfallet AD 1993 nr 101. Uppsägningen av din sambo är därför med största sannolikhet sakligt grundad.

Angående uppsägningstiden:

Din sambo har fått 6 månaders uppsägning om jag förstått din fråga rätt. Det är i den här delen av frågan som ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan spela roll för svaret. Att din sambo har rätt till minst 6 månaders uppsägning då hon varit anställd i mer än tio år följer nämligen av 11 § sjunde stycket LAS. Om det inte finns något gällande kollektivavtal så har din sambo fått en uppsägningstid som stämmer överens med det som står i LAS. Enligt 2 § fjärde stycket LAS så är dock 11§ en sådan regel som arbetstagarorganisationer kan förhandla om i kollektivavtal så att något annat ska gälla istället. Det är därför som svaret på frågan är beroende på om det finns ett kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. Detta är därför något ni måste ta reda på oavsett om din sambo är med i facket eller ej. Kollektivavtalets bestämmelser om uppsägningstid kan nämligen gälla din sambo även om hon inte är med i facket. Det enklaste sättet att ta reda på om det finns ett kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen är att fråga arbetsgivaren.

Angående Lönegaranti:

Jag förstår din fråga som att det inte är fråga om någon konkurs, åtminstone inte inom den tid som din sambo fortfarande är anställd. Lönegaranti regleras i Lönegarantilagen, men lagen är bara tillämpbar då arbetsgivaren satts i konkurs, eller genomgår företagsrekonstruktion, enligt 1 § Lönegarantilagen. Det är därför inte aktuellt med lönegaranti i det här fallet.

Något som skulle kunna bli aktuellt istället är arbetslöshetsersättning, A-kassa och liknande, detta är dock en annan fråga.

Sammanfattning:

Din sambo bör vända sig till facket, om din sambo är med i ett sådant. Det är enligt svensk rätt upp till arbetsgivaren att besluta om verksamheten, detta är en utgångspunkt för arbetsförhållanden i allmänhet i Sverige. Därför kan man inte göra så mycket åt att din sambos arbetsgivare valt att lägga ned verksamheten. Din sambos arbetsgivare måste ha saklig grund för uppsägningen. Utifrån de omständigheter som du anger så utgör den arbetsbrist som uppkommer på grund av arbetsgivarens beslut om nedläggning sådan saklig grund. Det kan spela roll om företaget har annan verksamhet där det finns en ledig tjänst som din sambo skulle kunna ta, då är det möjligt att arbetsgivaren inte haft saklig grund. Uppsägningstiden i sig är i linje med vad LAS föreskriver, men om det finns ett kollektivavtal så kan din sambo ha rätt till längre uppsägningstid än 6 månader. Ni bör därför ta reda på om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen. Någon lönegaranti är inte aktuellt i det här fallet, men det finns andra typer av ersättningar som kan bli aktuella, till exempel arbetslöshetsersättning.

Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det kanske inte är några glada besked.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000