FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 20/04/2016

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Jag är timanställd och har sen nyår en rad som sträcker sig till juni. Nu har jag fått sluta med omedelbar verkan då företaget har för mycket personal. Har jag inga rättigheter? Det finns inget anställningsavtal ang raden utan det är en muntlig överenskommelse.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (förkortas LAS) (se lagen här) reglerar förhållandena för arbetstagare i allmän och enskild tjänst. Eftersom du skriver att du jobbar hos ett företag utgår jag från att det är enskild tjänst och att lagen därför är tillämplig. Eftersom att du skriver att du är timanställd fram till juni förutsätter jag att du har en allmän visstidsanställning, alltså en tidsbegränsad anställning.

Ett anställningsavtal har inga formkrav utan kan vara antingen skriftligt eller muntligt. När det gäller uppsägning så krävs det enligt 7 § LAS att den är sakligt grundad. Saklig grund kan till exempel vara arbetsbrist och det är arbetsgivaren/företaget som själv bestämmer om det föreligger arbetsbrist. Du har däremot rätt till minst en månads uppsägningstid (om inte ett eventuellt kollektivavtal säger annat) enligt 11 § LAS. Det du också kan ha rätt till när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är återanställning om en tjänst blir ledig enligt 25 § LAS. Det förutsätter dock att du varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader de senaste 3 åren och att du har de kvalifikationer som krävs för arbetet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Hittade du inte det du sökte?