FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 29/06/2022

Uppsägning på grund av alkoholproblem

Kan en arbetsgivare säga upp en som jobbat på restaurangen i många år och alltid varit skötsam tidigare om personen nu pga. alkoholproblem misskött arbetet genom exv. förseningar, småtjafs med kollega och fel i maten osv? Min vän har fått konstaterat att han har alkoholproblem och jag är orolig för att vår chef ska säga upp honom på grund av att han på olika sätt har börjat missköta sig, han har tidigare alltid varit exemplarisk.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen (1982:80) om anställningsskydd [LAS].

Förutsättningar för uppsägning

En förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd är att det ska finnas en saklig grund (7 § 1 st. LAS). En saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall handlar det som personliga skäl då anledningen till uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Exempel på personliga skäl som är tillämpliga i fallet du beskriver är misskötsamhet och samarbetssvårigheter. 

Uppsägning pga. sjukdom 

Alkoholproblem är en sjukdom och huvudregeln är att arbetsgivaren inte får säga upp en arbetstagare pga. sjukdom. Istället ska arbetsgivaren hjälpa arbetstagaren med behandling. Arbetsgivaren har rehabiliteringsplikt (AD 1982:121). 

Det förekommer dock undantag där uppsägning pga sjukdom är tillåtet. Det kan vara:

  • När nedsättningen av arbetsförmågan är bestående och väsentlig i den grad att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. 
  • När arbetstagaren har en nedsättning i förmåga och utan godtagbara skäl motsätter sig att medverka till att förbättra det. 
  • När sjukdomen, oftast av psykisk natur, orsakar ett sådant beteende som inte kan tolereras på en arbetsplats.

Det finns praxis på uppsägning pga alkoholproblem. Arbetsdomstolen godtog en uppsägning av en anställd som kom till jobbet onykter och hade bristande arbetsförmåga. Arbetstagaren hade försökt förbättra tillståndet men utan resultat (AD 1982:133)

Om en arbetstagare pga. onykterhet inte utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt, kan det vid allvarliga händelser eller upprepning trots varningar utgöra en saklig grund för uppsägning. 

I din väns situation

Det framstår som att det i din väns fall rör sig om mindre företeelser och sjukdomen verkar inte ha haft en alltför stor påverkan på arbetsförmågan. Arbetsgivaren är skyldig att hjälpa din vän. Utan mer detaljer är det svårt att uttala sig kring huruvida uppsägning är möjligt eller inte, men huvudregeln är att sjukdom inte får läggas till grund för uppsägning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Nilufer NouriRådgivare