Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

FRÅGA
Hej. Jag jobbar på ett företag med 6 anställda och kommer att bli uppsagd pga arbetsbrist. Jag misstänker att arbetsgivaren vill bli av med mig eftersom jag har varit sjukskriven och haft konflikter med chefen. Jag har fast anställning men kom in sist i företaget. Vad gör jag och hur kan jag stoppa detta om arbetsbrist används som svepskäl? Hjälp tack. Jag är med i facket men vi har inte kollektivavtal på jobbet. Arbetsgivaren påstår att jag inte kan få annat jobb för att jag saknar kvalifikationer för den omorganisation som nu ska ske.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enl. 7§ Lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS) ska uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist anses vara sakligt grundad om det inte är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder dig annat arbete hos sig. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna i 22§ LAS om det inte finns andra bestämmelser i kollektivavtal enl. 2§ 3st LAS. Då ni inte har kollektivavtal blir alltså turordningsreglerna i LAS tillämpliga. Då det är den sammanlagda arbetstiden som avgör och du skriver att du kom in sist i företaget är det därmed tyvärr du som är först att sägas upp om du inte tidigare jobbat på företaget och därmed totalt arbetat där längre än någon annan. Det finns dock ett undantag från detta och det är ifall arbetsgivaren kan omplacera dig, för detta krävs dock att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna omplaceringen innebär.

Om arbetsbrist används som svepskäl har du sagts upp utan saklig grund och uppsägningen ska förklaras ogiltig efter yrkande av dig enl. 34§ LAS. Detta ska du underrätta arbetsgivaren om inom 2 veckor efter uppsägningen enl. 40§ LAS annars preskriberas din rätt till detta yrkande. Enl. 8§ 2st LAS ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange vad du ska iaktta om du vill göra gällande uppsägningen ogiltig eller yrka skadestånd med anledningen av uppsägningen. Har detta inte angetts i uppsägningsbeskedet utökas din tid att yrka ogiltligförklaring till 1 månad från den dag då anställningen upphörde enl. 40§ LAS.

Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?