FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 29/09/2019

Uppsägning - Omplacering

Hej,

Ett bolag som jag varit delägare i och som såldes för 3 år sen har sagt upp mig. Inget konstigt i sig dock blev jag uppsagd 11 dagar innan min bonus på 400 kkr skulle betalas ut. I avtalet står att bonus betalas inte ut om jag blir uppsagd eller säger upp mig själv. Förutom att det är osmakligt så undrar jag om det finns någon grund för mig att driva frågan?

Jag gavs ingen chans att köpa tid utan jag blev erbjuden en ny roll och accepterade jag inte den skulle jag bli uppsagd. Eftersom min anställning varit i 15 år och jag fyllt 60 år fick jag 12 månaders lön med arbetsbefrielse. Bolaget har kollektivavtal med Unionen. Tacksam för återkoppling

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Situationer när man blir uppsagd är aldrig enkel och det blir inte lättare i ditt fall då du går miste om en bonus. Om jag vore du hade jag kontaktat mitt fackförbund direkt, för att få hjälp i frågan, de är experter på arbetsrätt. Det som kort har skett är att de har valt att omplacera dig, vilket de har rätt till att göra. Men det man kan fråga sig är om de gör denna omplacering så att du inte ska få din bonus.

Uppsägning

En person kan antingen sägas upp på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Personliga skäl är kopplade till den enskilda individen, vilket betyder att personen exempelvis har misskött sig, varit väldigt mycket frånvarande olovligen osv. Arbetsbrist handlar om att verksamheten behöver göra inskränkningar i sin verksamhet eller att de behöver göra en omorganisation.

Omplacering och arbetsgivarens rätt att leda sin verksamhet

Som arbetsgivare har man rätten att styra sin verksamhet som den personen vill. Men det finns en begränsning, arbetsledningsrätten får aldrig gå utöver det som är ramen för anställningen. Enligt praxis från arbetsdomstolen behöver inte en arbetstagare utföra arbetsuppgifter som innebär att anställningens grund förändras, då är det ifråga en omplacering eller uppsägning. En omplacering kan vara okej om det sker inom den begränsning som jag nämnde ovan, men om omplaceringen går utanför arbetstagarens arbetsskyldigheter kan det ha och göra med en uppsägning och kan därmed utgöra brott mot Lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 7 § 1 st LAS ska en uppsägning vara sakligt grundad och enligt 7 § 2 st LAS är inte en uppsägning saklig om det finns annat arbete hos arbetsgivaren. Förhandling kring den dagliga arbetsledningsbesluten behöver inte förhandlas vanligtvis, men om det sker förändringar i den enskildes arbets- och anställningsförhållanden som inte bara är tillfälliga och inte är i mindre betydelse krävs den ingen förhandling, det är alltså utanför ramen för förhandlingsskyldighet. Därmed hoppas jag att din arbetsgivare har kontaktat facket för att förhandla din anställning. Du har alltid rätten till att få kontakta ditt fack för att få hjälp med frågan.

Sammanfattning:

Jag tycker att denna situation är märkligt att de säger upp dig precis innan du ska få din bonus. Jag tycker absolut att du ska kontakta ditt fackförbund och diskutera med dem om det finns en möjlighet att driva frågan. Jag kan tycka att det finns öppningar för det, men jag har för lite information för att helt kunna ge dig ett svar. Om de inte vill hjälpa dig, har vi duktiga jurister här på Lawline som kan hjälpa dig.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra WredeRådgivare