Uppsägning och turordning för timanställd/tillsvidare anställd

FRÅGA
Ifall jag varit tim-anställd samt t.v anställd omväxlande vad räknas som underlag för turordning plus för beräkning av uppsägningstid ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 5§ LAS ska en anställd som varit allmänt visstidsanställd eller vikarie i sammanlagt 5 år automatiskt blir fast anställd (tillsvidareanställd). Då gäller reglerna om tillsvidareanställning när det gäller uppsägningstid och turordning. I mitt svar nedan kommer jag dock utgå från att du inte omfattas av dessa regler och alltså inte anses som fast anställd.

När det gäller uppsägning så ska den avtalade uppsägningstiden vara minst en månad (11§ LAS). Uppsägningstiderna varierar beroende på hur länge du varit anställd, kolla paragrafen närmare för detta! Timanställning som anställningsform finns inte reglerad i LAS. Arbetsgivaren behöver därför inte respektera de uppsägningstider som finns i lagen. Istället regleras uppsägningstiden ofta i anställningsavtalet.

När det gäller turordning vid uppsägning så regleras det i 22§ LAS. Då gäller att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Denna princip brukar kallas ”först-in-sist-ut”. Turordningsreglerna gäller alla anställningar på företaget dvs även timanställda.

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81929)