Uppsägning och rätten till skadestånd

FRÅGA
Blev uppsagd pga arbetsbrist i början av januari via ett mejl där det saknas information om allt från personnummer till återanställning. Jag kontaktade en jurist och begärde då skadestånd som de har bestridit. Nu måste jag avgöra om det ska upp till tingsrätten eller jag ska lägga ner kravet. Det jag undrar är hur stor är risken att förlora ett sådant mål där jag uppenbarligen har all rätt på min sida?
SVAR

Hej Pernilla och tack för din fråga!

Den lag som blir tillämplig för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst är lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Om inte något av undantagen som anges i 1 § LAS är lagen indispositiv, vilket innebär att den inte får inskränkas eller avtalas bort vilket framgår av 2 § 2 st. LAS.

Enligt 7 § LAS ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Vidare framgår av lagrummet att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Av 8 § LAS framgår att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig samt att arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet skall ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska det även anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte.

Rätten till skadestånd framgår av 38 § LAS där det anges att en arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till och även ersättning för skada som uppkommer.

Skadeståndet enligt 38 § kan avse både ersättning för den förlust arbetstagaren drabbas av men även kränkningsersättning.

Av lagrummets sista stycke anges att skadeståndet ska sättas ned eller bortfalla om det är skäligt.

Det är dessvärre väldigt svårt att kunna se hur utgången i ett mål blir. Av den information jag fått från dig kan jag dra slutsatsen att uppsägningen inte gått helt rätt till. Jag har dock inte någon information om de grunder arbetsgivaren bestrider din skadeståndsbegäran på.

Det är bäst att i sådana situationer kontakta en jurist som i sin tur kontaktar arbetsgivaren för att förhandla innan en stämningsansökan skickas till tingsrätten. På så sätt får ni veta på vilka grunder arbetsgivaren bestrider era krav på och då kan ni bilda er en bättre uppfattning om chanserna till framgång.

Vänligen,


Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81763)