uppsägning och omplacering av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist

Hej,

Jag har enligt anställningsavtal har rätt till 6 månaders uppsägningstid efter 10 arbetade år inom en koncern men sägs nu upp på grund av arbetsbrist (skolan i detta fall läggs ned). Skolan erbjuder nu mig ett jobb på en annan skola inom koncernen men denna ligger långt bort från där jag bor och är ingen plats jag vill vara på då jag hört dåliga saker om den.

Kan jag neka omplaceringen och fortfarande ha rätt till 6 månaders uppsägningstid? I avtalet står det ingenting om detta utan jag undrar om jag enligt lag kan neka omplaceringen och fortfarande ha rätt till ersättning i 6 månader.

Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt gäller

Enligt I 7 § st. 1 Lag om anställningsskydd (LAS), talas det om att uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundat.

Saklig grund enligt st. 3 samma bestämmelse kan antingen bestå av arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist motsvarar inte endast en konkret brist på arbetsuppgifter men gäller även fall som inte handlar om arbetstagaren personligen som kan bestå av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.

Enligt st. 2 samma bestämmelse, är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Detta innebär att arbetsgivaren inte får säga upp på grund av arbetsbrist innan arbetsgivaren har försökt omplacera arbetstagaren.

Skälighetskravet vid omplacering innebär bland annat att skyldigheten att omplacera gäller inom samma " juridiska person", där man redan är anställd, dvs inte till andra bolag inom samma koncern.

Risker med att neka omplacering

Om en arbetstagare tackar nej till ett skäligt erbjudande om omplacering innan arbetstagaren har blivit uppsagd kan förfarandet i sig vara saklig grund för uppsägning. Då detta kan betraktas utgöra arbetsvägran.

Har du blivit uppsagd och omplaceras under uppsägningstiden

Enligt 14 § LAS, kan man utläsa motsatsvis av bestämmelsen att arbetstagaren har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Dock får inte arbetstagaren förflyttas till annan ort under uppsägningstiden, om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därigenom skulle icke obetydligt försämras. I detta fall, förutsatt att omplaceringen till annan ort har en icke obetydlig inverkan på dina jobbsökningsmöjligheter bör du kunna neka omplaceringen till skolan på den nya orten och fortfarande ha rätt till ersättning under din 6 månaders uppsägningstid.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Då det inte framgår av din fråga bland annat hur långt bort omplaceringen till den nya orten är och om din anställning omfattas av ett kollektivavtal. Är min rekommendation, att om ditt anställningsavtal omfattas av ett kollektivavtal att du i första hand vänder dig till ditt fackförbund för råd. Behöver du ytterligare hjälp avseende uppsägningsfrågor rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,
David AlmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”