Uppsägning och korttidspermittering

FRÅGA
Jag blev hemskickad då det inte fanns så mycket att göra på företaget som jag arbetar på. Arbetade 50%. Arbetsgivaren började prata om korttidspermittering och att hon skulle höra av sig. När jag efter ett tag frågade hur det gick så sade hon att jag inte var anställd längre då jag sökt A-kassa på 50%. Har fortfarande tillsvidareanställning och uppsägningstid på en månad. Finns tillgänglig för arbete och inte fått uppsägning. Visst måste jag ha rätt till lön?!
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

I följande svar kommer jag att behandla din fråga utifrån dels vad som gäller för uppsägning, och därefter kommer jag också gå igenom vad som gäller vid korttidspermittering.

Grunder för uppsägning

Reglerna kring uppsägning regleras i lag om anställningsskydd (LAS). För att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare så ska det föreligga s.k. saklig grund enligt 7 § LAS. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att den anställde bereds annat arbete hos arbetsgivaren, se 7 § 2 st. LAS. Utifrån din fråga har jag förstått att det på ditt arbete råder arbetsbrist, och det är saklig grund för uppsägning.

Du har från din arbetsgivare vid ett senare tillfälle fått reda på att du inte längre är anställd. Utifrån din fråga så tolkar jag det som det är då som du först blir underrättad om att du blivit uppsagd. Enligt 8 § LAS så krävs det att en uppsägning från arbetsgivarens sida är skriftlig. Utifrån min tolkning har detta inte skett och på så vis är inte uppsägning gjord på rätt sätt. Vidare så är också arbetsgivaren skyldig på arbetstagarens begäran att uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen, denna uppgift/uppgifter ska vara skriftlig ifall att du begär det, se 9 § LAS.

Till sist vill jag också uppmärksamma dig att uppsägningsbeskedet ska lämnas till dig som arbetstagare personligen enligt 10 § LAS. Om det dock inte är skäligt att kräva detta får beskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. En uppsägning anses ske när du, arbetstagaren, får del av uppsägningen, se 10 § 2 st. LAS.

Utifrån din fråga tolkar jag det som att ingen av dessa kriterier för uppsägning är gjorda och du bör därför fortfarande vara anställd.

Rätt till lön under uppsägningstiden

För att fortsätta på spåret om uppsägning så vill jag också passa på att uppmärksamma dig om din rätt till lön under uppsägningstiden. Enligt 12 § LAS så har du som arbetstagare rätt till att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om du inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Korttidspermittering

I din fråga har du också nämnd att din arbetsgivare har nämnt nånting om korttidspermittering. Jag vill därför uppmärksamma dig om vad som gäller vid korttidspermittering. Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarielön under permittering samtidigt som företagets personalkostnader minskar.

Till sist vill jag också passa på att tipsa dig om att ifall att du är ansluten till ett fackförbund så brukar dessa inte sällan erbjuda juridisk hjälp till sina medlemmar.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om det skulle vara något annat eller ytterligare du har frågor om.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll