Uppsägning och könsdiskriminering?

FRÅGA
Uppsagd efter arbetsolycka (provanställd), samt blivit kränkt och könsdiskriminerad i samma veva. Får de gå till såhär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Om inte annat avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång (6 § LAS). Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan inte ske enligt lagen om anställningsskydd. Däremot kan åtgärden angripas med stöd av andra rättsliga grunder såsom diskrimineringslagen.

Det är som utgångspunkt inte tillåtet för en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare (2 kap 1 § diskrimineringslagen). Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap 4 § punkt 1 diskrimineringslagen). Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna till exempel personer med visst kön (1 kap 4 § punkt 2 diskrimineringslagen). Av din beskrivning framgår inte närmre på vilket sätt du anser dig ha blivit kränkt och könsdiskriminerad. Konstateras kan dock att en arbetsgivare i regel inte får kränka eller könsdiskriminera en arbetstagare. För att besvara din fråga; så får det inte gå till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1768)
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

Alla besvarade frågor (92043)