Uppsägning och avskedande samt ogiltigförklaring av sådana

Hej! Jag har nyligen blivit falskt anklagad på min arbetsplats för att ha eller skulle ha stulit företagsprodukt som sen skulle säljas på Facebook men själva verket har jag fått produkten av en vän som har samma produkt fast ett annat märke men de påstår att det kvittar.

Försäljningen blev aldrig verklighet så hur kan jag få sparken då?

Vilka rättigheter har jag att behålla jobb/lön under tiden eventuell rättsprocess pågår (Tillsvidare anställd på samhall AB och varit där i 14månader med Utvecklingsanställning ) ?

Kan arbetsgivaren avskeda enbart pga att han själv tycker att han har "starka bevis" ?

Kan han tvinga arbetstagaren att stanna hemma utan lön under utredningen?

Jag har blivit polisanmäld av företaget plus samhall i sig.

Lawline svarar

Svar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsavtal och hur sådana sägs upp finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren för att upphöra (4 § första och tredje styckena LAS).

Du beskriver att du har fått "sparken". Det finns två sätt en anställning kan upphöra på, uppsägning eller avskedande. Skillnaden mellan de två sätten är att vid uppsägning gäller uppsägningstid, vid avskedande finns ingen rätt till uppsägningstid.

Allmänt om uppsägning och avskedande

För att säga upp någon krävs det att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund kan föreligga på grund av antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen. Det verkar som att du har blivit uppsagd på grund av personliga skäl. Huruvida det du beskriver utgör saklig grund är svårt för mig att bedöma eftersom jag inte känner till omständigheterna. Det du beskriver ger dock intrycket av att du inte har gjort något fel i förhållande till arbetsgivaren, varför det finns god grund att påstå att det inte finns saklig grund för uppsägning. Uppsägningen ska vara skriftlig och i uppsägningen ska arbetsgivaren ange att du har rätt att yrka på att ogiltigförklara uppsägningen (8 § LAS). Om du har sagts upp har du rätt till uppsägningstid, vilket är en månad i ditt fall (11 § LAS). Du har rätt att få lön under uppsägningstiden, även om arbetsgivaren inte ger dig några arbetsuppgifter (12 § LAS)

Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Eftersom jag konstaterat att det inte antagligen inte finns grund för uppsägning, finns inte heller grund för avskedande, som kräver mer fel från arbetstagarens sida. Avskedandet ska vara skriftligt och i avskedandet ska arbetsgivaren ange att du har rätt att yrka på att ogiltigförklara uppsägningen (19 § LAS). Om du blir avskedad har du inte rätt till någon uppsägningstid och då inte heller någon rätt till någon mer lön än den du redan intjänat.

Det är till en början arbetsgivaren som gör bedömningen om han kan säga upp eller avskeda dig. Arbetsgivaren kan således göra detta baserat på vilka bevis han eller hon vill. Det blir sedan upp till dig att motsätta dig uppsägningen eller avskedandet.Det intressanta i frågan är kanske inte i sig om det finns grund för att säga upp eller avskeda dig, utan hur du bör gå tillväga nu.

Hur kan du gå vidare nu?

Har du blivit uppsagd kan du stämma arbetsgivaren och yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras (34 § LAS). Du har två veckor från uppsägningen skedde (d.v.s. då du mottog den skriftliga uppsägningen med angivelsen om att du hade rätt att ogiltigförklara uppsägningen) på dig att meddela arbetsgivaren om att detta kommer ske. Du har sedan två veckor på dig att stämma arbetsgivaren i domstol och yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras (40 § LAS). Du har som huvudregel i ett sådant fall rätt att fortsätta anställningen och få lön under den tid som tvisten pågår, men domstolen kan besluta annat (34 § LAS).

Har du blivit avskedad kan du stämma arbetsgivaren och yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras (35 § LAS). Du har två veckor från avskedandet skedde (d.v.s. då du mottog den skriftliga uppsägningen med angivelsen om att du hade rätt att ogiltigförklara avskedandet) på dig att meddela arbetsgivaren om att detta kommer ske. Du har sedan två veckor på dig att stämma arbetsgivaren i domstol och yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras (40 § LAS). Om du har blivit avskedad har du som huvudregel ingen rätt att fortsätta anställningen under den tid som tvisten pågår, men domstolen kan besluta att du ska få fortsätta anställningen om du yrkar på det (35 § LAS)

Om du stämmer arbetsgivaren kommer domstolen att pröva om uppsägningen eller avskedandet har gått rätt till. Kommer domstolen fram till att så inte är fallet, kommer din anställning att fortsätta. Du har då också rätt till skadestånd (38 § LAS). Om domstolen kommer fram till att uppsägningen eller avskedandet gått rätt till, kommer din anställning upphöra. Du har då inte rätt till skadestånd.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för vad som gäller kring uppsägning och avskedande. Jag har konstaterat att det din arbetsgivare gör gällande verkar som en svag grund att säga upp eller avskeda dig. Du har två veckor från det att du fick det skriftliga uppsägnings- eller avskedandebeskedet på dig att meddela arbetsgivaren om att detta kommer ske. Som max har du en månad på dig varför du bör meddela arbetsgivaren omedelbart. Du har sedan två veckor på dig att stämma arbetsgivaren vid domstol. Du kan då ha rätt att fortsätta anställningen under tvisten, beroende på om du har blivit uppsagd eller avskedad. Domstolen kommer då avgöra om din anställning ska fortsätta eller inte. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”