Uppsägning mot arbetstagarens vilja - vad kan man göra?

Hej.

Funderar på att avsluta mitt medlemskap i facket. Är fast anställd sedan många år på ett bevakningsbolag. Hur går jag tillväga om exempelvis Företaget vill avsluta min anställning (säga upp mig) mot min vilja? Och kostar det mig pengar på vägen?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika sätt som arbetstagares anställning kan upphöras: uppsägning och avskedande. Eftersom din fråga berör uppsägning kommer jag nedan att redogöra för vad som krävs för att detta ska föreligga.

Tillämpligt lagrum

Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad gäller?

För att en arbetstagare skall bli uppsagd av en arbetsgivare krävs saklig grund, detta framgår av 7 § LAS. Det måste även föregås genom att en prövning om omplacering är möjlig. Enligt lagens förarbete anges följande som saklig grund:

- Arbetsbrist. Om arbetsuppgifter inte finns längre

- Personliga förhållanden. Om arbetstagaren vid upprepade tillfällen missköter sitt arbete t.ex. genom att komma försent till jobbet eller är alkoholpåverkad under arbetstiden. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren varnat arbetstagaren vid flera tillfällen samt att uppsägning sker senast två månader efter den senaste varningen.

En tillsvidare anställd som blir uppsagd har även rätt till en uppsägningstid mellan 1-6 månader beroende på anställningens längd, vilket framgår av 11 § LAS.

Om du anser att du blivit felbehandlad och således uppsagd trots att saklig grund inte föreligger så kan du väcka talan mot din arbetsgivare gällande detta. Ditt fackförbund kan då föra din talan (varför mitt råd är: gå inte ur facket). Genom att väcka talan så kan du kräva att få behålla jobbet eller kräva ett skadestånd av din arbetsgivare.

Slutsats

Du som är arbetstagare och tillsvidareanställd kan alltså bli uppsagd trots att du inte vill det om saklig grund för uppsägning föreligger.

Du kan väcka talan mot din arbetsgivare om du anser att grunden för uppsägningen är felaktig. Du kan få hjälp med denna process av ditt fackförbund varför det är klokt att vara medlem där också.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Önskar dig allt gott!

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000